Sołtysi z powiatu wyróżnieni przez marszałka

07.03.2017
4 sołtysów z powiatu olsztyńskiego zostało wyróżnionych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego podczas obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach. 3 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego reprezentowali wicestarosta Andrzej Abako oraz radna Krystyna Szter, na co dzień również sołtys Kaplityn w gminie Barczewo.

– Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy.

Marszałek wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Małgorzata Łączyńska – sołtys sołectwa Sząbruk w gminie Gietrzwałd, Adam Perczyński - sołtys sołectwa Wójtowo w gminie Barczewo, Magdalena Sadowska – sołtys sołectwa Wilimy w gminie Biskupiec i Bronisław Szatan - sołtys sołectwa Ługwałd w gminie Dywity.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji.fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego