Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych

15.04.2019

Potrzebujesz porady prawnej, a nie stać cię na prawnika? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od stycznia bieżącego roku zniknęło wiele ograniczeń, co do warunków jej udzielania.

Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać z poradnictwa w jednym z pięciu punktów zlokalizowanych w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku i Stawigudzie. Są one prowadzone dzięki porozumieniu samorządów powiatu i gmin. Przed uzyskaniem pomocy składa się oświadczenie o sytuacji finansowej. Warto pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie dotyczy spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że planujesz jej rozpoczęcie.

Jaki rodzaj pomocy otrzymasz?
Między innymi poznasz przysługujące ci prawa oraz spoczywające obowiązki, również te w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Prawnik wskaże ci sposób rozwiązania problemu lub powie, jak sporządzić pismo, ale nie każde. Nieodpłatna pomoc prawna nie przewiduje tworzenia pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym i sądowoadministracyjnym. Dowiesz się natomiast, jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, jak też ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zostaniesz także poinformowany o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jak skorzystać z porady?
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, trzeba się więc wcześniej zapisać, dzwoniąc pod numer telefonu 500-028-046. Numer jest czynny codziennie w godzinach 9:00 – 12:00. Porady udzielane są osobiście. Kobiety w ciąży są przyjmowane bez kolejki.

Co z osobami z niepełnosprawnością?
Osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie udzielania porad lub mająca trudności w komunikowaniu się, może zgłosić potrzebę spotkania w innym miejscu. Należy przesłać pismo w formie elektronicznej na adres: organizacyjny@powiat-olsztynski.pl lub papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, Stanowisko Pracy do Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. W takiej sytuacji może być zorganizowane spotkanie w miejscu zamieszkania lub tam, gdzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Jak wygląda poradnictwo?
Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie tzw. „karty pomocy”. Składa się ona z części A i B, przy czym część A wypełnia osoba udzielająca porady. Uzupełnienie części B jest dobrowolne, wypełnia ją osoba otrzymująca poradę, która właśnie tu może wyrazić swoją opinię. Swoją ocenę można też przesłać na e-mail: organizacyjny@powiat-olsztynski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, Stanowisko Pracy do Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. Można tez zadzwonić pod nr telefonu 500-028-046.

Gdzie szukać nieodpłatnych porad prawnych?


GMINA BARCZEWO


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE

Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42

Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00 godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00 godz. 9.00–13.00
 
GMINA OLSZTYNEK

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

1) Instytut Praw Obywatelskich, z siedzibą: 10-089 Olsztyn, ul. Rymkiewicza 4,

2) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 8.30–12.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30 godz. 12.30–16.30

 

GMINA STAWIGUDA


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

1) Instytut Praw Obywatelskich, z siedzibą: 10-089 Olsztyn, ul. Rymkiewicza 4,

2) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 13.00–17.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00 godz. 8.00–12.00

GMINA BISKUPIEC


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU

SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00 godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00 godz. 9.00–13.00
 
GMINA DOBRE MIASTO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 3, pokój Nr 3 (I piętro)

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00 godz. 9.00–13.00 godz. 11.00–15.00 godz. 9.00–13.00

 

Więcej szczegółów na temat udzielania nieodpłatnej porady prawnej znajduje się na: bip.powiat-olsztynski.pl. Tutaj znajdziesz wszystkie punkty poradnictwa prawnego w powiecie olsztyńskim i Olsztynie: kliknij.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.