XXXIV Sesja Rady Powiatu

24.10.2014
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2014 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji.

  2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

  3. Zapytania radnych.

  4. Realizacja budżetu Powiatu

  5. Program Ochrony Środowiska dla powiatu olsztyńskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą lat 2017-2020

  6. Nadanie statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

  7. Ustalenie wysokości opłat i kosztów na rok 2015 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie

  8. Sprawy różne i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad Sesji.