XXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 28 lutego 2014 roku. Początek o godz. 12.00 w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa (Parter - Plac Bema 5).

Otwarcie Sesji.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Zapytania radnych.
Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim:
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Realizacja budżetu Powiatu na rok 2014
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
Utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego
Nadanie statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Sesji.