Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

29.03.2024

Informujemy, że 5 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. 

 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przyjęcie programu rozwoju pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku’’.

5. Wdrożenie do realizacji projektu konkursowego ,,Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją”.

6. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.

7. Przyjęcie ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Powiecie Olsztyńskim na lata 2024-2030”.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Sesji.