Sesja pod znakiem spraw społecznych i kulturalnych

01.04.2016
Tematy związane z sytuacją na rynku pracy i opieką społeczną zdominowały XIII Sesję Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 31 marca. Radni zdecydowali także o wsparciu gmin w organizacji strategicznych imprez sportowo-kulturalnych. W posiedzeniu wzięli udział m.in. wójt gminy Świątki Sławomir Kowalczyk oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Radni uchwalili przekazanie 120 tys. zł gminom powiatu olsztyńskiego na wydarzeń kulturalne i sportowe. – Powiat od lat wspiera gminy w zakresie organizacji imprez o dużym potencjale i ponadlokalnym zasięgu. W tym roku proponujemy jednak inny podział środków niż w latach ubiegłych. Zwróciliśmy się do wójtów i burmistrzów o wytypowanie jednej dużej imprezy, strategicznej z punktu widzenia promocji gminy i powiatu. Każda gmina otrzyma taką samą kwotę, czyli po 10 tys. zł - mówiła starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.  Wśród proponowanych wydarzeń wójtowie i burmistrzowie wskazali zarówno te odbywające się od wielu lat, jak i zupełnie nowe.

Jednym z punktów posiedzenia było sprawozdanie dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego o sytuacji na rynku pracy. Z danych na koniec lutego 2016 r. wynika, że w powiecie jest zarejestrowanych 7178 osób bezrobotnych. Połowa z nich to kobiety. Najwięcej osób bez pracy posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe (36,6%). - Na oferty pracy mogą liczyć: blacharze samochodowi, cieśle, stolarze i dekarze budowlani, elektromechanicy, graficy komputerowi, hydraulicy, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych, kucharze, opiekunowie osób starszych, ślusarze i tapicerzy. Rynek lokalny jest z kolei nasycony specjalistami w dziedzinie: architektury krajobrazu, politologii, historii, filozofii, administracji, socjologii i badań społeczno-ekonomicznych – opowiadała Krystyna Dudzińska.

Kolejne sprawozdanie dotyczyło pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przy współpracy PCPR z 43 jednostkami z powiatu, wśród których znalazły się m.in. szkoły, GOPS-y, DPS-y, rodziny zastępcze, sąd rejonowy, sanepid, urzędy gmin, ośrodki zdrowia i stowarzyszenia na rzecz przedsiębiorczości, powstała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025. Jej głównym celem jest poprawa funkcjonowania mieszkańców powiatu w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym poprzez kompleksowy i spójny system wsparcia dzieci i młodzieży, integrację społeczną osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności, choroby lub wieku, stymulowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców, kreowanie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o określeniu zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowi Olsztyńskiemu zostały przyznane 3 mln 113 tys. zł, co stanowi 92%  kwoty z roku ubiegłego. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 3 mln zł, będzie przeznaczonych na rehabilitację społeczną.

DSC08295   DSC08308   Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach