Sadzimy las, dbamy o środowisko!

22.12.2021

Zima to dobry czas, by przypomnieć, jak ważna jest ochrona środowiska. Teraz gdy palimy w naszych piecach, gdy tworzy się smog, zastanówmy się nad tym, co możemy zrobić dla powietrza. My sadziliśmy drzewa — konkretniej sosnę. A Wy, jak zadbaliście o środowisko w tym roku?

Klip filmowy pt. "Sadzenie lasu", wykonany na zlecenie Zarządu Powiatu w Olsztynie, propagujący działania korzystne dla ochrony powietrza atmosferycznego w ramach Edukacji ekologicznej — jednego z priorytetowych działań naprawczych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej (…)”, przyjętego uchwałą Nr XVI/280/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r.