Rusza plebiscyt na Sportowca Roku

20.01.2015
Rusza kolejna edycja plebiscytu na najlepszych sportowców Powiatu Olsztyńskiego osiągających wysokie wyniki sportowe w 2014 roku. W konkursie mogą wziąć udział zawodnicy, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski, zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski lub osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu  górskiego.*
W każdym roku jednemu sportowcowi, wyłonionemu spośród przesłanych wniosków, który osiągnął najlepsze wyniki sportowe przyznaje się tytuł “Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego”. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2015.

Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego (w tym UKS-y), Starosta Olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie i właściwe związki sportowe.

WAŻNE! Kandydatury będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie złożonych wniosków. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego. Powiat Olsztyński ani żaden z jego organów nie prowadzą dodatkowych rankingów sportowców. Nagrody i wyróżnienia mają charakter symboliczny, pochwalny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody/wyróżnienia zawierające dodatkowo datę i miejsce urodzenia
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda/wyróżnienie ma być przyznana
c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie międzynarodowego lub krajowego charakteru osiągnięcia
d) określenie kategorii zawodnika
e) potwierdzenie posiadanej licencji
f) w przypadku wniosku za osiągnięcia zespołowe – proponowany udział członków zespołu w podziale nagrody
g) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

Tu pobierzesz wniosek: wniosek_nagrody sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

*) Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/372/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom z terenu powiatu olsztyńskiego osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.