Rusza duża inwestycja drogowa w gminie Jonkowo

03.10.2018
Za rok przez gminę Jonkowo będzie się podróżować szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Mieszkańcy skorzystają też z transportu publicznego łączącego gminę ze stolicą województwa. To wszystko dzięki realizowanemu przez Powiat i gminę projektowi pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo”. 3 października starosta olsztyński zawarła umowę z wykonawcą prac budowlanych, w ramach realizowanej przez Powiat części projektu.

- To duża i złożona inwestycja. Jest też największą inwestycją drogową realizowaną przez Powiat w tym roku – mówi Małgorzata Chyziak. – Jej celem jest stworzenie wspólnej sieci dróg i przygotowanie infrastruktury drogowej umożliwiającej gminie organizację publicznej komunikacji zbiorowej, dzięki czemu mieszkańcom łatwiej będzie dotrzeć na przykład do Olsztyna. Prace będą prowadzone w obrębie miejscowości Wilimowo, Mątki, Jonkowo, Węgajty i Godki, a dokładniej na drodze powiatowej nr 1203 N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą 1368 N od Jonkowa do miejscowości Godki – wyjaśnia starosta.

Zadanie zakłada m,in. przebudowę 7 km dróg, które będą poszerzone do 5,5 m, budowę 9 km chodników i ścieżek rowerowych o szerokości 2-2,5 m. Powstanie 7 obiektów typu Bike&Ride, czyli parkingi w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, na których będzie można skorzystać z 56 stanowisk postojowych dla rowerów. Wykonane zostaną też przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowana będzie kanalizacja deszczowa i odtworzone rowy.

W spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych uczestniczyli m.in. wójt gminy Jonkowo Wojciech Giecko, wicestarosta Andrzej Abako, dyrektor Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego Mariusz Serżysko, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Artur Bal oraz radny powiatowy Jan Dowgielewicz. – Bardzo mi zależało na realizacji tej inwestycji przez Powiat. Cieszę się, że udało się pozyskać środki na ten cel i dziś mogę uczestniczyć w podpisaniu umowy na rozpoczęcie robót budowlanych. To ważna chwila dla wszystkich mieszkańców gminy Jonkowo – mówił radny.

Zadanie jest realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020″. Koszt całkowity to 21,7 mln zł, przy czym z budżetu Powiatu przeznaczonych zostało 13,5 mln zł, zaś dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 8,3 mln zł. Termin zakończenia prac został wyznaczony na październik 2019 r.

DSC_0324  DSC_0327