Rusza drugi etap budowy linii elektroenergetycznej 400 kV

12.06.2015
137 km, 2 województwa, 14 gmin, 50 sołectw, 4 lata... To dane związane z realizacją największej jak dotąd inwestycji w naszej części kraju, związanej z budową dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV. 11 czerwca w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się spotkanie wykonawcy inwestycji z przedstawicielami policji, samorządów miast i gmin oraz nadleśnictw, na obszarze których inwestycja będzie realizowana.

- Cieszę się, że spotkanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie odbywa się w starostwie, tym bardziej, że inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na życie mieszkańców 4 gmin z obszaru powiatu olsztyńskiego: Barczewa, Dywit, Jonkowa i Purdy. Powinna tez wpłynąć na gospodarkę poprzez zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do przedsiębiorstw, a przez to podniesienie wartości inwestycyjnej naszego regionu - powitała gości Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński.

Większość linii przesyłowych w Polsce została wybudowana w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Najmniejsza w kraju gęstość sieci przesyłowej znajduje się w Polsce północno-wschodniej. Dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne (przyp. spółka będąca własnością Skarbu Państwa) podjęły decyzję o budowie linii 400 kV na trasie Ostrołęka - Olsztyn Mątki, które zastąpią stare linie 200 kV.
- Prawie 90% energii musimy sprowadzać do naszego województwa z zewnątrz, a to niesie zagrożenie deficytem i przerwami w dostawie prądu - mówił Maciej Zmysłowski, dyrektor ds. komunikacji społecznej firmy Aldesa Nowa Energia, czyli wykonawcy inwestycji. - Budowa sieci 400kV ma poprawić bezpieczeństwo i stałość dostaw energii. Zniknęłaby też bariera rozwojowa w województwie.

W trakcie spotkania omówione zostały terminy realizacji budowy, sposoby komunikacji z władzami i społeczeństwem i zasady wypłaty odszkodowań. - Wszystkie procedury wszczęliśmy 2,5 roku temu, uzyskaliśmy 90% zgód na realizację celu publicznego, posiadamy studia i plany do przeprowadzenia inwestycji. Otrzymaliśmy już zgodę środowiskową z warunkami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i przyrody. W planach mamy spotkania z zarządcami dróg i władzami gmin. Do każdego właściciela działek zostanie wysłane pismo o terminie rozpoczęciu prac - relacjonował dyrektor Zmysłowski.
004


Na terenie powiatu olsztyńskiego ma być wybudowanych 27 km sieci, do tego 10 km w samym Olsztynie. Budowa ruszy w lipcu bieżącego roku. Jej zakończenie jest planowane na październik 2016 r. Słupy będą miały wysokość 50-100 metrów (w zależności od ukształtowania terenu), tak aby linie energetyczne mogły przebiegać ponad koronami drzew. Odległość między przęsłami wyniesie 350-450 m, fundamenty mają mieć głębokość 4 m, a na gruntach słabonośnych będą ustawiane fundamenty palowe. Budowa jednego stanowiska trwa około 8 tygodni.
Informacje dotyczące realizacji inwestycji można znaleźć na stronie internetowej: liniaolsztynostroleka.pl .