Rusza budowa obwodnicy Klebarka Małego

14.12.2018
Za rok mieszkańcy gminy Purda i przedsiębiorcy dojadą do Olsztyna szybciej, a podróż będzie bezpieczniejsza. Jeszcze w grudniu bieżącego roku ruszy bowiem przebudowa drogi od krajowej "16" przez obwodnicę Klebarka Małego do Klebarka Wielkiego. 

- Inwestycja realizowana jest dzięki partnerstwu Powiatu Olsztyńskiego z gminą Purda. Korzystamy przy tym ze środków z budżetu obu samorządów, a także z dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie wybudowana w pełni funkcjonalna droga o długości ponad 4,2 km, przebudowane zostaną odcinki, w których znajduje się infrastruktura podziemna, na odcinku od Klebarka Małego do Klebarka Wielkiego oraz w obrębie pętli autobusowej w Klebarku Wielkim powstaną chodniki o łącznej długości 1,7 km. Zostanie wykonane oświetlenie uliczne i cała infrastruktura towarzysząca - wymienia starosta Andrzej Abako.

Radości z rozpoczęcia inwestycji nie kryje nowa wójt gminy Purda. - To dla gminy bardzo ważne zadanie, a nie udałoby się go wykonać samodzielnie, bez wsparcia Powiatu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników drogi, pasażerów komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerzystów. Istotne jest także połączenie z drogą krajową. Do tej pory sporym utrudnieniem dla potencjalnych inwestorów był choćby most w Ostrzeszewie z ograniczeniem tonażowym do 15 ton. Wybudowana obwodnica będzie alternatywą dla cięższego transportu. To może zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie. Dobra komunikacja z Olsztynem i krajową "16" będzie też plusem dla osób szukających miejsca do osiedlenia się. Gmina zdecydowanie zyska na atrakcyjności - mówi Teresa Chrostowska.

Realizatorem robót będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. W obecności władz samorządów Powiatu i gminy umowę na realizację zadania podpisali p.o. dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie Wojciech Fabisiak oraz inż. Jacek Pasik w imieniu wykonawcy. Starosta Andrzej Abako i wójt Teresa Chrostowska zawarli z kolei porozumienie o współpracy i finansowaniu wkładu własnego do inwestycji.

Zadanie pn. "Przebudowa drogi od DK16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową" jest realizowane w ramach Mobilnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Olsztyna.  Koszt całkowity ma wynieść 12,3 mln zł. Z tego 5,1 mln zł pokryje dofinansowanie unijne, pozostałą część sfinansują po połowie, czyli po 3,6 mln zł Powiat Olsztyński i gmina Purda. Termin zakończenia prac został wyznaczony na grudzień 2019 r.