RSO - Regionalny System Ostrzegania
Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, od 2015 roku można zobaczyć w telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umożliwił to Regionalny System Ostrzegania (RSO).

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


Jak to działa

Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)

 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).


 W telewizorze

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

 W komórce

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Aplikacja na system Android - do pobrania pod tym linkiem

Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod tym linkiem

Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod tym linkiem.

 
 

1.PUSHe w wybranych i wszystkich województwach

Poniżej zasady działania Push’y dla wszystkich / wybranych województw:

 1.  Kiedy użytkownik pierwszy raz uruchamia aplikację wybiera województwo, a następnie pytany jest o pozwolenie na pushe. Jeżeli użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pushy w ustawieniach pushy (sekcja „Powiadomienia push”) zaznaczone zostaje wybrane przez użytkownika województwo oraz wysłane do zarejestrowania na serwer generujący pushe.

 2. Jeżeli użytkownik wejdzie do ustawień „Powiadomień push” może zaznaczyć więcej województw (lub wszystkie) i nawet odznaczyć to, które wybrał z mapy pod warunkiem, że choć jedno jest zaznaczone. Jeśli odznaczy wszystkie checkboxy automatycznie zaznaczane jest województwo zNie ma opcji "odrejestrowania" się na serwerze więc zawsze jakieś województwo musi być wybrane.

 3. W przypadku kiedy użytkownik nie chce otrzymywać pushy wystarczy, że je wyłączy (odznaczenie opcji „Włącz powiadomienia push”) lub nie wyrazi na nie zgody.

 4. „Włącz powiadomienia push” - zaznaczenie tego pola umożliwi otrzymywanie push. Dodatkowo: Włączenie tylko tego pola bez zaznaczenia innych spowoduje otrzymywanie push wyłącznie z woj. zaznaczonego na mapie lub z opcji Zmień województwo.

 5. „Wszystkie województwa” – zaznaczenie umożliwia otrzymywanie notyfikacji push ze wszystkich województw. Dodatkowo: Zaznaczenie/odznaczenie spowoduje automatycznie zaznaczenie/odznaczenie wszystkich województw znajdujących się na liście poniżej. „Wszystkie województwa” będą zaznaczone tylko jeśli wszystkie województwa na liście będą zaznaczone.

 6. Jeżeli użytkownik wybierze opcję „Wszystkie województwa” to mimo, że później będzie dokonywał zmian na mapie lub z opcji „Zmień województwo” opcja ta („Wszystkie województwa”) zostanie bez zmian (zaznaczona będzie zarówno opcja „Wszystkie województwa” jak i wszystkie checkboxy z województwami).  Użytkownik będzie otrzymywał pushe ze wszystkich województw.

 7. Jeżeli użytkownik wybierze kilka województw (w tym jedno wynikające z ustawień na mapie lub opcji „Zmień województwo”) to przy zmianie na mapie lub w opcji „Zmień województwo” na inne województwo, na liście „Powiadomień push”: • opozostaną województwa niezależne od mapy lub ustawień województwa (opcja „Zmień województwo”),

 • opushe dla województwa poprzednio zaznaczonego na mapie zostaną wyłączone,

 • pushe dla nowego województwa zostaną włączone.
 


Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje drogowe.

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie:

 • Poradnik obywatela;

 • Alarmowanie i ostrzeganie;

 • Ewakuacja;

 • Pożary;

 • Powodzie i podtopienia;

 • Skażenia, epidemie, zatrucia;

 • Pogodowe zjawiska ekstremalne;

 • Terror;

 • Bezpieczny wypoczynek;

 • Zagrożenia naturalne i techniczne.


Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem systemu wysyłania ostrzeżeń za pomocą SMS-ów.

 Ważne daty:

 • 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską (TVP). Określa ona harmonogram wdrażania systemu:

 •  1 stycznia 2015 r. RSO będzie w pełni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w aplikacji na komórkę.

 •  1 lipca 2015 r. RSO obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej.


 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Regionalnego Systemu Ostrzegania znajdują się na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Regionalny System Ostrzegania w ramach pilotażu został przetestowany we wszystkich województwach. Pilotaż zakończył się 31 sierpnia 2014 r. Jego realizacja była możliwa dzięki wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, a także współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.

 


  Regionalny System Ostrzegania najczęściej zadawane pytania