Rozwój infrastruktury gazowej - seminarium

02.04.2019
Ponad dwadzieścia osób wzięło udział w seminarium poświęconym możliwości rozwijania infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego w gminach powiatu olsztyńskiego. Spotkanie zostało zorganizowane 2 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Wśród uczestników znaleźli się radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący rad gminy z terenu powiatu olsztyńskiego. Powitał ich starosta olsztyński. - Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, mam nadzieję, że to spotkanie będzie interesujące szczególnie dla miejscowości czekających na gaz. Jako powiat stawiamy na ochronę środowiska, chciałbym, by jednym z czynników, które nas wyróżniają, było zdrowie i dobra jakość życia - mówił Andrzej Abako.

W programie znalazło się wystąpienie dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Edwarda Gollenta oraz kierownika działu rozwoju w OZG Michała Jurkowskiego na temat rozwoju sieci gazowej w regionie. - Obecnie połowa gmin w województwie warmińsko-mazurskim nie jest zgazyfikowana. W ramach programu przyspieszania inwestycji w sieć gazową w Polsce planujemy dotrzeć do 16 tutejszych gmin. Budowane są dwa gazociągi na odcinkach Kolnik - Elbląg i Konopki - Ełk - Mrągowo. W ich zasięgu można byłoby zgazyfikować gminy, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci. Podstawowymi problemami, na jakie napotykamy są przeszkody terenowe jak np. bagna, jeziora, lasy, obszary chronionego krajobrazu, czy też kwestie natury formalno-prawnej - mówił Michał Jurkowski.

O możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje związane z efektywnym zarządzaniem energią mówił Przemysław Koniecko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Z kolei Anna Keczmerska, dyrektor ds. wsparcia biznesu z olsztyńskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska, przedstawiła ofertę banku związaną z poruszanym podczas spotkania tematem.

Jak się okazało temat związany z doprowadzeniem infrastruktury gazowej do miejscowości z terenu powiatu olsztyńskiego, budzi szereg pytań. Po wysłuchaniu prelegentów wywiązała się dyskusja.