Różne oblicza Warmii

18.02.2021

Warmia – jej atrakcje, zabytki, krajobraz i historia stały się tematem przewodnim ostatniego numeru branżowego periodyku „Renowacje i Zabytki”. Mowa jest więc m.in. o Szlaku Świętej Warmii oraz międzynarodowej sieci Cittaslow, do której należą zarówno Powiat Olsztyński, jak i sześć gmin z jego terenu.

Warmia to przepiękny i pełen zabytków zakątek Polski jest stosunkowo mało odróżniany od sąsiedniego „pełnego atrakcji wakacyjnych” regionu Mazur. Jak rozważa Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków, wciąż istnieje duży problem z rozpoznawalnością Warmii. – Postrzeganie Warmii, jej rozumienie, sprawia dzisiaj wszystkim ogromne problemy, a dla znakomitej większości za tym pojęciem, poza gdzieś zasłyszana nazwą, nie kryje się żadna konkretna konotacja – pisze Barton, podkreślając wartościowość działań Powiatu Olsztyńskiego w tym kontekście. – Starostwo Powiatowe w Olsztynie z wieloma partnerami realizuje (…) interdyscyplinarny projekt zatytułowany „Szlak Świętej Warmii”. Składają się nań działania zachodzące w przestrzeni publicznej i w Internecie, kształtujące i popularyzujące najważniejsze warmińskie symbole: aleje, kapliczki oraz szlaki pielgrzymkowe transponowane na potrzeby turystyki. (…)

Jaka jest owa Warmia? Zdaniem cytowanego D. Bartona to kraina metafizyczna, która skłania do namysłu nad istotą świata. – Warmińska kapliczka, rzeźba czy drzewo są czymś konkretnym i materialnym, czego mogę dotknąć, zmysłowo doświadczyć, a jako konserwator poznać i zachować. A jednocześnie okazują się istnieniem zatopionym w innym wymiarze, który wymyka się poznaniu (…). Inaczej mówiąc, istotą Warmii jest to, że jej poznawanie okazuje się jednocześnie zagłębianiem się w sens życia – podsumowuje konserwator zabytków.

Wśród autorów artykułów o Warmii znaleźli się m.in. Józef Górzyński, arcybiskup metropolita warmiński, Małgorzata Jackiewicz-Garniec, kustosz Zamku w Lidzbarku Warmińskim, Jan Salm, architekt, prof. Politechniki Łódzkiej, Iwona Liżewska, kierownik olsztyńskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, architekt Tomasz Lella, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: Karolina Manikowska, Agnieszka Targońska, Kinga Długa i Jerzy Domino, a także ks. kan. Zbigniew Czernik, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej.