Rodzinny Rajd Samochodowy w Bęsi

28.05.2010

W sobotę 29 maja na terenie gminy Kolno odbędzie się III Ogólnopolski_ Rodzinny Rajd Samochodowy. Impreza ma charakter integracyjny i przeznaczona jest wyłącznie dla kierowców-amatorów. Jej celem jest m.in. popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem i poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Kolno.

Rajd z roku na rok zyskuje sobie coraz większą renomę. W ostatnim czasie został wyróżniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Godni naśladowania", w gronie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych województwa.
- Tegoroczna edycja imprezy będzie obchodzona w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i dla uczczenia 200-lecia budowy zabytkowego wiatraka holenderskiego w Bęsi, w którym mieści się jedyne w Polsce muzeum młynarstwa powietrznego - mówi Stefan Bigus, sołtys Bęsi.  
Start i meta przewidziane są na boisku wiejskim w Bęsi. W poszczególnych sołectwach gminy Kolno zlokalizowane zostaną punkty kontrolne, na których startujące załogi będą miały do wykonania punktowane zadania sprawnościowe np. strzelanie z wiatrówki do tarczy, rzut lotką, tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy, ocena właściwej reakcji na zagrożenia w ruchu drogowym oraz wiele innych zadań przygotowanych we współpracy ze strażą pożarną i policją. Przejazd trasą rajdu odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym.
- Zawody zorganizowane są w taki sposób, aby każdy bezpiecznie pokonał trasę bez większych problemów - mówi Stefan Bigus.  
Za miejsca od pierwszego do trzeciego przewidziane są puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Za miejsca od czwartego do szóstego przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Podczas trwania imprezy odbędą się także występy artystyczne oraz różnorodne pokazy. Organizatorem Rajdu są: Ludowy Klub Sportowy BKS „Warmianka" Bęsia, Urząd Gminy w Kolnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, Sołtys i Rada Sołecka w Bęsi, Stowarzyszenie „Nasza Bęsia". Imprezę wspierają też organizacyjnie policja i straż pożarna.

PROGRAM IMPREZY
11.00 Przegląd pojazdów - sprawdzenie stanu technicznego samochodów, trzeźwości kierowców
11.15 Odprawa załóg - organizatorzy wspólnie z policjantami udzielą informacji na temat przebiegu rajdu, zabezpieczenia medycznego, pomocy drogowej,
Losowanie kolejności startu i pobranie kart drogowych - punkty oznaczone nazwą
ok. 11.30  Oficjalne otwarcie rajdu
11.30 Start załóg
11.40 Konkurencja sprawnościowa (czasowa) rozegrana na Boisku Wiejskim w Bęsi. Staruje czterech członków załogi. Slalom taczką z pasażerem. Toczenie koła zapasowego. Zgniatanie balonów

PUNKTY KONTROLNE i zadania na terenie gminy KOLNO
BĘSIA - Boisko wiejskie (tor przeszkód- sztafeta)
BĘSIA WIATRAK - przy wiatraku holenderskim - zadanie sprawnościowe dla kierowców.
Klub Turystyki Motorowej "Dadaj" w Biskupcu przeprowadzi dla załóg „próbę sprawnościową" (ósemki/ na czas).
KABINY - plac w centrum wsi (zadanie sprawnościowe - rzut lotką)
SAMŁAWKI - posesja sołtysa (pytania za 3,5,10 pkt z przepisów ruchu drogowego)
KOLNO - boisko szkolne (zadanie sprawnościowe)
LUTRY - boisko wiejskie (zadanie sportowe - strzelanie z wiatrówki)
KRUZY - remiza strażacka ( pytania za 3,5,10 pkt z udzielania pierwszej pomocy
15.30 - Powrót załóg na metę
16.00 - Wręczenie nagród - zakończenie rajdu

Występy artystyczne na scenie:
14.00 Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bęsi
14.30 Taniec nowoczesny
14.40 Zespół wokalny „pod kierunkiem Piotra Sikory"
15.00 Pokaz ratownictwa (samochód)
16.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
16.30 Zespoły wokalne z GOK w Kolnie
17.20 Konkurs o rodzinie
17.30 FUTBOL -turniej finałowy 6-tek (mecz strażacy-organizatorzy)
18.30 Konkurs z historii Bęsi,
Zespół muzyczny Radex
18.30 Zespół muzyczny „SANTUR"
20.00 - 2.00 Dyskoteka
23.00 Niespodzianka

KONKURSY:
„Dni rodziny"
O historii Bęsi
Pierwsza pomoc