Radni podjęli kolejne uchwały

26.05.2017
Sprawy społeczne zdominowały sesję Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 25 maja. Radni przegłosowali m.in. projekt, który ma ułatwić osobom opuszczającym pieczę zastępczą usamodzielnienie się.

Pod nazwą „Aktywizujemy i usamodzielniamy” kryje się 3-letni projekt, który ma pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, czyli wychowankom pieczy zastępczej w wieku 15-16 lat, przygotowującym się do usamodzielnienia oraz osobom w wieku 17-25 lat realizującym Indywidualne Programy Usamodzielnienia. – Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą mają ograniczone możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. W zderzeniu z dorosłością i koniecznością odnalezienia się na rynku pracy, wielu młodych ludzi wymaga wsparcia społecznego. Chodzi m.in. o podniesienie poczucia własnej wartości, co pomoże w podejmowaniu wyzwań związanych z nauką oraz nabyciem kompetencji umożliwiających przygotowanie do wymogów rynku pracy – mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Działania merytoryczne zostały zaplanowane na dziewięć bloków tematycznych: wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, rozwój osobisty, trening zastępowania agresji, trening kompetencji wychowawczych, planowanie swojej kariery zawodowej, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, mieszkania treningowe, promocja zdrowia i aktywnego stylu życia.

Z programu ma skorzystać 55 osób z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, czyli z gmin: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity oraz samego Olsztyna. Wartość projektu to 1 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała kwota została wygenerowana ze środków PCPR.

Podczas majowej sesji radni podjęli także uchwały związane z inwestycjami drogowymi. Jedną z nich jest decyzja o rozpoczęciu budowy mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej poprzez utworzenie kładki dla pieszych. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z gminą Dobre Miasto, a całkowity koszt ma wynieść 200 tys. zł. Oznacza to jednak rezygnację z planowanej wcześniej przebudowy mostu na przepuście w ciągu drogi powiatowej między Praslitami a Piotraszewem. Zdaniem radnych w obecnej chwili bardziej pilne jest wykonanie pierwszej z wymienionych inwestycji.

Podjęta została też uchwała pozbawiająca ulicę Garnizonową w Dobrym Mieście statusu drogi powiatowej, co skutkuje włączeniem jej do kategorii dróg gminnych. Decyzję zapoczątkowało porozumienie, które starosta olsztyński zawarła z burmistrzem Dobrego Miasta w maju ubiegłego roku.

Nie zabrakło dobrych wieści z Biskupca. Starosta Małgorzata Chyziak podzieliła się z radnymi informacją o pomyślnym przejściu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie inwestycji „Budowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. Projekt czeka na ocenę formalno-merytoryczną. Placówka stara się o 5 mln. zł.

DSC_0112