Radna Alicja Wąsik „Animatorem społecznym” regionu!

13.09.2013
Miła informacja nadeszła z jubileuszowej 10. gali konkursu „Godni Naśladowania”, która odbyła w Olsztynie. Radna powiatowa, pracownik samorządowy gminy Dywity, założycielka i członkini wielu organizacji pozarządowych, Alicja Wąsik, została „Animatorem społecznym” całego województwa!

_

Jak zwykle bywa w takich przypadkach zainteresowana dowiedziała się o zwycięstwie w konkursie „Godni Naśladowania” dopiero w czasie uroczystej gali.
- Zupełnie nie wiedziałam, że ktoś zgłosił moją osobę do konkursu na animatora społecznego – przyznaje Alicja Wąsik. – Jako pracownik Urzędu Gminy w Dywitach zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi sama propagowałam udział i zachęcałam nasze stowarzyszenia do zgłaszania się. A tu taka niespodzianka!
Rozstrzygnięcie konkursu „Godni Naśladowania” odbyło się w Hotelu Warmińskim podczas wojewódzkiej konferencji organizacji pozarządowych. Wydarzenie organizowane jest co roku przez samorząd województwa i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurencja do nagród w siedmiu konkursowych kategoriach była dość spora. Wystarczy wymienić, że na Warmii i Mazurach jest mnóstwo aktywnych ludzi, którzy działają w ponad pięciu tysiącach organizacji społecznych.
- Wyróżnienie to dla mnie wielka i wspaniała nagroda, ale także mobilizacja do dalszej pracy i działań na rzecz animacji życia społecznego i kulturalnego na warmińskich wsiach – mówi Alicja Wąsik. – Tak się szczęśliwie składa w moim przypadku, że praca zawodowa pokrywa się z moimi pasjami, a więc działaniem na rzecz społeczności lokalnych.
Laureatka już zdążyła „wyśledzić” organizację, która zgłosiła ją do konkursu.
- Zgłosiło mnie moje macierzyste stowarzyszenie, czyli „Nasza wieś” z Frączek – mówi Alicja Wąsik. – Do zgłoszenia dołączone były także liczne rekomendacje od organizacji pozarządowych działających w innych gminach m.in. Jezioranach i Dobrym Mieście.
Alicja Wąsik od 2010 roku zasiada w Radzie Powiatu w Olsztynie. Pracuje w komisji edukacji, oświaty, kultury, kultury fizycznej i promocji oraz w komisji spraw społecznych.
- Gratuluję serdecznie wyróżnienia i cieszę się niezmiernie, że w Radzie Powiatu zasiadają tak oddani i zaangażowani dla  społeczności lokalnej ludzie, jak Alicja Wąsik – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. 
Konkurs „Godni Naśladowania” promuje ciekawe inicjatywy podmiotów trzeciego sektora, rozwija współpracę samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, a także prezentuje działania reprezentacji sektora pozarządowego, zrzeszanie się organizacji, współpracę pomiędzy nimi i co bardzo ważne - wzmacnia aktywność liderów środowisk lokalnych. Konkurs powstał z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2004 roku  i przez nią jest realizowany. Co roku patronat nad nim obejmuje marszałek województwa. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

LAUREACI:
1. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim
2. Powiat Braniewski w kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie warmińsko-mazurskim
3. Stowarzyszenie Elbląg Europa w kategorii na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim
4. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER w kategorii na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim
5. Alicja Wąsik w kategorii: Animator społeczny
6. Fundacja Puszczy Rominckiej w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji w województwie warmińsko-mazurskim o charakterze międzynarodowym