Przyjaciele z Francji odwiedzili starostwo

Władze powiatu spotkały się w piątek 2 marca 2012 roku z przedstawicielami zaprzyjaźnionego Stowarzyszenie Francja-Polska z departamentu Indre (współpraca została zapoczątkowana w 2007 roku). Tematem rozmów było kontynuowanie współpracy. Obszary do wspólnego rozwijania to wymiana młodzieży, Odnawialne Źródła Energii i współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Stronę francuską w czasie spotkania, które odbyło się w sali Zarządu Powiatu reprezentowali Lucienne i Bernard Moreau oraz Ann-Marie Szlawski, a stronę powiatową Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński, Krystyna Szter, radna powiatowa oraz Mariusz Kwas, dyrektor promocji olsztyńskiego starostwa. Rolę tłumacza i dobrego ducha rozmów pełniła Joanna Sienkiewicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
- Stowarzyszenie Francja-Polska zdążyliśmy już poznać z dobrej strony prawie pięć lat temu, gdy nawiązaliśmy współpracę - mówi starosta Mirosław Pampuch. - Samorządowcy, rzemieślnicy, leśnicy i artyści z Warmii mieli wtedy okazję zaprezentować się we Francji w czasie dużego forum poświęconego ochronie środowiska.
Bernard Moreau podziękował za zaproszenie na rozmowy w starostwie i zadeklarował dalszą chęć współpracy.
- Chciałbym żebyśmy nadal rozwijali to, co dobre - mówi drugi prezes Stowarzyszenia Francja-Polska.
Francuzi zaprosili stronę polską do złożenia wizyty w departamencie Indre we wrześniu 2012 roku. Określone zostały także obszary do dalszego wspólnego rozwijania. Tematami na najbliższą przyszłość będą na pewno wymiana młodzieżowa i udział francuskiej młodzieży w dorocznym obozie organizowanym przez Powiat Olsztyński i Osnabruck, a także możliwość skorzystania z francuskich doświadczeń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.
- Chcielibyśmy także współpracować na niwie samorządowej - dodaje starosta Mirosław Pampuch. - Warto byłoby zobaczyć jak ze sprawami i problemami społeczności lokalnych radzą sobie nasi francuscy przyjaciele.