Projekty realizowane w latach 2008-2015 w Wydziale Budownictwa i Inwestycji  1. „Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację
    i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”
 

Okres realizacji: 2009-2012 r.

Całkowite koszty projektu:10 883 834,73 zł

Wysokość dofinansowania: 6 003 242,94 zł

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

Informacje o projekcie: http://www.szpitalmaltanski.pl/site/?page_id=149

 

Obecnie inwestycja jest w okresie trwałości projektu (do 2017 r.)

 

 

  1. „Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II”


 

Okres realizacji: 2009-2012 r.

Całkowite koszty projektu:4 313 864,85 zł

Wysokość dofinansowania: 3 210 717,40 zł

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/nowe-oblicze-zamku-olsztyneckiego

 

Obecnie inwestycja jest w okresie trwałości projektu (do 2017 r.)

 

 

  1. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach”


 

Okres realizacji: 2010-2012 r.

Całkowite koszty projektu: 2 878 118,60 zł

Wysokość dofinansowania: 2 294 772,75 zł

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/cieplo-ze-slonca-biomasy-oddech-dla-srodowiska

 

Obecnie inwestycja jest w okresie trwałości projektu (do 2017 r.)

 

 

  1. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE”


 

Okres realizacji: 2010-2013 r.

Całkowite koszty projektu: 450 039,74 zł

Wysokość dofinansowania: 305 616,88 zł

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/ekologiczna-inwestycja-w-braswaldzie-zakonczona

 

Obecnie inwestycja jest w okresie trwałości projektu (do 2018 r.)

 

  1. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” (Powiat Olsztyński jest parterem projektu)


 

Okres realizacji: 2008-2012 r.

Całkowite koszty projektu: 1 188 447,94

Wysokość dofinansowania: 992 867,91

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/informacja-o-projekcie-znakowanie-turystyczne

 

Obecnie inwestycja jest w okresie trwałości projektu (do 2017 r.)

 

 

  1. „e-mapa - pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych”


 

Okres realizacji: 2009-2015 r.

Całkowite koszty projektu: 18 152 502,61

Wysokość dofinansowania: 15 285 747,88

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/technologiczny-skok-w-powiatowej-geodezji-2

 

http://www.powiat-olsztynski.pl/e-mapa-pelna-dostepnosc-zasobu-geodezyjnego-kartograficznego-powiatu-olsztynskiego-poprzez-uzupelnienie-digitalizacje-danych

 

 

  1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście”


 

Okres realizacji: 2013-2014 r.

Całkowite koszty projektu: 3 176 185,24

Wysokość dofinansowania: 670 700,00

 

Nazwa Programu Operacyjnego, z którego otrzymano dofinansowanie: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/hala-sportowa-przy-zespole-szkol-w-dobrym-miescie

 

  1. Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego” (Projekt grupowy, Powiat Olsztyński jest Liderem)


 

Okres realizacji: 2010-2015 r.

Całkowite koszty projektu: 9 593 630,00

Wysokość dofinansowania: 2 593 094,52

 

Nazwa Programu, z którego otrzymano dofinansowanie: System zielonych inwestycji – Część I Zarządzanie energią w budynkach użytecznościpublicznej

 

Informacje o projekcie: http://www.powiat-olsztynski.pl/inwestycje-termomodernizacyjne-powiatu-olsztynskiego

 

 

W ramach realizacji projektu, Wydział Budownictwa i Inwestycji, złożył kolejne (siódme) rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji, na kwotę ponad 660 tys.