Program wsparcia - AKTYWNY SAMORZĄD

06.03.2019
Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, którzy ze względu na niepełnosprawność mają problem ze zdobyciem wyższego wykształcenia, mogą starać się o dofinansowanie w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W maju zaś rusza nabór wniosków o wsparcie w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Program jest finansowany ze środków PFRON.

 

Formy wsparcia w 2019 roku:

 

Moduł I. Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1,3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                       o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium.

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 (pok. 122), lub za pośrednictwem poczty

  • w ramach Modułu I w okresie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  • w ramach Modułu II w okresie od dnia 4 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. (nabór dotyczy roku akademickiego 2018/2019)  • w okresie od dnia 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (nabór dotyczy roku akademickiego 2019/2020)


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89-523-28-00.

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można

je pobrać ze strony internetowej – link.

 

Clipboard01