Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

09.11.2017
Prawie 80 osób wzięło udział w konferencji poświęconej prawom dziecka, w szczególności w zakresie praw do wychowania w rodzinie, z udziałem ekspertek z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie zasiedli przedstawiciele zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, pogotowia rodzinnego, ośrodka adopcyjnego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- Większość dzieci w pieczy zastępczej trafia do niej z powodu uzależnienia rodziców oraz ich bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Stąd pomysł na zorganizowanie szkolenia w zakresie praw dziecka, poczynając od obowiązujących podstaw prawnych, zasad i możliwości wsparcia rodzin biologicznych przeżywających trudności w wypełnianiu swoich powinności,  po przestrzeganie praw dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym prawa do prywatności, kontaktów z rodziną biologiczną i w trakcie procesu adopcyjnego – wyjaśniła Maria Bąkowska, sekretarz Powiatu, otwierając konferencję.

W pierwszej części spotkania zostały omówione kwestie związane z prawami dziecka w kontekście przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aneta Mikołajczyk z Biura Rzecznika Praw Dziecka wyjaśniała m.in. kto może reprezentować dziecko pozostające pod władzą rodzicielską, kto może być kuratorem, na czym polega praca rodziny zastępczej. – Pamiętajmy, że piecza zastępcza nie jest „na zawsze”, lecz terminowa. Celem jest powrót dziecka do rodziny lub uregulowanie jego sytuacji prawnej, w przypadku, gdy rodzice nie są w stanie sprawować opieki nad swoim dzieckiem. A warunki panujące w domu są sprawdzane i muszą wskazywać na stałość sytuacji. Dziecko potrzebuje stabilizacji do swego rozwoju. Nie może być tak, że trafia do rodziny zastępczej na dwa lata, potem wraca do domu rodzinnego, gdzie tylko przez pewien czas jest dobrze, a potem znowu trzeba dziecko przenieść do pieczy zastępczej – tłumaczyła.

Prelekcję na temat procedury adopcyjnej wygłosiła Anna Sobisiak, doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka i dyrektor jednego z ośrodków przysposabiających w Polsce.
- Ustawodawca stawia dobro dziecka ponad wszystkim, dlatego rodzice są zobowiązani do takiego wykonywania władzy rodzicielskiej, aby ich działania odpowiadały przede wszystkim interesom dziecka – mówiła. Dyrektor przedstawiła wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych, a także zasady orzekania o adopcji przez cały zespół ekspertów, unikając ryzyka emocjonalnego podejścia do sprawy.

Ważną kwestią poruszoną w trakcie konferencji była przemoc wobec dziecka. – Z badań Rzecznika Praw Dziecka widać, że spada społeczne pozwolenie na stosowanie kar cielesnych, ale i tak jest wiele osób, dla których jest to metoda wychowawcza. A nie jest! Bicie jest porażką wychowawczą – stwierdziła Aneta Mikołajczyk. Okazuje się, że 46% polskiego społeczeństwa deklaruje aprobatę dla „klapsa”, a prawie 17% dorosłych twierdzi, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Około połowy Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu stosowania kar cielesnych. Tymczasem przyzwolenie dla „klapsów” rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości doświadczania bicia we własnym dzieciństwie.

Ekspertka przypomniała też o Dziecięcym Telefonie Zaufania 800 12 12 12. – To świetne narzędzie wsparcia. Po drugiej stronie słuchawki siedzą osoby przygotowane na problemy młodego człowieka. Bo rozmowa z dzieckiem jest dużym wyzwaniem i dlatego  powinniśmy się w tym ćwiczyć i wymieniać doświadczeniami – przekonywała Aneta Mikołajczyk.

Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonuje około 200 rodzin zastępczych, pod opieką których znajduje się 300 dzieci. Prowadzonych jest także 7 rodzinnych domów dziecka i 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze.