Prąd ze światła coraz bliżej

16.10.2014
Na lądowisku w Gryźlinach powstaje jedna z największych w regionie elektrowni słonecznych. Jej moc to 1 megawat. Czeska firma Solartec kończy montaż konstrukcji, na których w przyszłym tygodniu będzie umieszczać panele fotowoltaiczne. Na koniec października firma planuje rozruch techniczny elektrowni, a całkowite uruchomienie na koniec listopada. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie o takiej skali!

Elektrownia powstaje na dwuhektarowej działce. Powierzchnia paneli zajmie około 6 tys. metrów kwadratowych.
- Ta inwestycja jest doskonałym przykładem wprowadzania nowoczesnych technologii, a także dbania o przyszłość energetyczną regionu i ochronę środowiska – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Dzięki rozgłosowi, jaki towarzyszy budowie elektrowni przyczyniliśmy się do promocji i realizacji inwestycji tego typu przez sektor prywatny – dodaje starosta.

Elektrownia jest własnością powiatowo-gminnej (Powiat Olsztyński i gmina Stawiguda) spółki Fotowoltaika Gryźliny, która wyprodukowaną energię będzie sprzedawała do sieci.
- Prognozy pokazują, że w pierwszym roku funkcjonowania będzie to minimum 900 megawatogodzin energii elektrycznej - mówi Krystyna Mathoes, prezes spółki. - Wypracowany zysk w pierwszej kolejności będzie przeznaczony na rozbudowę lądowiska w Gryźlinach.

Inwestycja została  dofinansowana ze środków unijnych i krajowych. Koszt ekologicznego przedsięwzięcia wyniesie prawie 5 mln zł netto. Część środków pochodzi z unijnej dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostała kwota to wkład własny spółki.

Jedna z pierwszych, tak dużych, inwestycji w regionie jest możliwa dzięki współpracy Powiatu Olsztyńskiego z Politechniką Warszawską oraz Gminą Stawiguda. W  2010 roku instytucje podpisały stosowne porozumienie w sprawie budowy elektrowni.

elektrownia_ 019elektrownia 007