Do pracy w Niemczech

06.10.2014
Stworzenie bazy wymiany informacji na temat podaży i popytu na rynkach pracy w partnerskich powiatach: olsztyńskim i Osnabrück – to pierwszy krok na drodze współpracy między polskim a niemieckim urzędem pracy. 6 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie, które z zapoznawczego i kurtuazyjnego szybko przerodziło się w robocze, ze szczerymi i konkretnymi rozmowami na temat realnej formy współpracy.

Bezrobocie w powiecie olsztyńskim na koniec września br. wyniosło 19,7% mieszkańców, przy czym 35% z nich to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych. Pomocy szukają w Urzędach Pracy. – W sezonie letnim w naszej bazie jest zarejestrowanych około 7400 osób, w okresie jesienno-zimowym jest ich o 2 tysiące więcej - mówiła Krystyna Dudzińska, dyrektor URPO. - Pracodawcy nie poszukują osób z wyższym wykształceniem. Na zatrudnienie mogą liczyć ci, którzy mają konkretny zawód. Dlatego wspieramy bezrobotnych szkoleniami. Problem jednak w tym, że polscy pracodawcy wykwalifikowanych pracowników chcieliby zatrudniać, ale za najniższe wynagrodzenie.

Sensowną alternatywą mogłoby być poszukiwanie pracy zagranicą. Według szacunków GUS, w 2014 roku wyjedzie z Polski w celach zarobkowych 2 miliony 200 tysięcy osób, z czego pół miliona do Niemiec. Mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą skorzystać z ofert pracy, jakimi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy. Zdaniem Elżbiety Amulewicz, kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, interesy polskie i niemieckie nie do końca jednak się pokrywają. – Z naszych obserwacji wynika, że niemieccy pracodawcy poszukują fachowców z dobrą znajomością języka. Tymczasem nasi bezrobotni chcieliby pracować w grupie, najchętniej w kontekście pracy sezonowej, nie wymagającej biegłości w języku niemieckim. A takich ofert jest niewiele.

Wojewódzki Urząd Pracy pośredniczy w zatrudnianiu polskich bezrobotnych zagranicą w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia, tzw. EURES. To, co doskonale się sprawdza po stronie polskiej, nie funkcjonuje w Powiecie Osnabrück. I to może się wydawać problemem, bo Wojewódzki Urząd Pracy nie zgodzi się na wysłanie ludzi do pracy u nieznanego i niesprawdzonego pracodawcy, a taką weryfikację z kolei zapewnia system EURES.

Starosta olsztyński, Mirosław Pampuch, zachęcał obie strony do porozumienia, starając się wskazać płaszczyzny, na których, mimo różnic w mechanizmach pośrednictwa na rynku pracy, można znaleźć punkty styczne. – Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych pracowników, stąd działania wyspecjalizowanych służb jak Urząd Pracy. Ale to nie oznacza, że nie możemy stworzyć, na szczeblu powiatów, sieci wymiany informacji. Od tego możemy zacząć, a potem możemy myśleć nad wdrożeniem systemu zatrudniania.

- Zależy nam na poznawaniu potrzeb rynku pracy w powiecie olsztyńskim – mówiła Sabine  Ostendorf, szefowa Powiatowego Biura Pracy w Ostenbrück. – Znamy przedsiębiorców z naszego terenu. Będziemy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie dać takie gwarancje bezpieczeństwa polskiemu pracownikowi, jakie dają działania w ramach EURES. Jesteśmy w stanie zapewnić szkolenia zawodowe osobom bez kwalifikacji, możemy też pomóc w nauce języka niemieckiego.

Po blisko 2-godzinnej wymianie opinii i doświadczeń, wypracowano plan współpracy na najbliższy czas. W jego ramach w Starostwie Powiatowym w Olsztynie ma powstać baza wymiany informacji. Strona niemiecka stworzy profile poszukiwanych pracowników, strona polska zaś sprawdzi, czy spośród osób zarejestrowanych w jej bazach są  takie, które mogą odpowiadać zapotrzebowaniu. W przypadku stworzenia grupy potencjalnych pracowników, zostanie zorganizowane spotkanie z niemieckim pracodawcą, by obie strony mogły się poznać i przedyskutować możliwości pracy. Kolejnym krokiem będzie powstanie konkretnych ofert i wszczęcie procedur zatrudnienia. Pracownicy EURES z Olsztyna są też chętni do wyjazdu do Niemiec na spotkania z pracodawcami niemieckimi. – Jeśli jest zainteresowany pracodawca i chętni pracownicy, to nie może być przeszkody w postaci administracyjnej – podsumowała spotkanie Elżbieta Amulewicz z WUP.

W spotkaniu wzięli też udział Siegfried Averhage – członek Zarządu Powiatowego Biura Pracy w Ostenbrück i Aneta Majbańska – doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

DSC01567DSC01571DSC01574DSC01563