Pracownicy placówek społecznych rozmawiali o RPO

02.02.2015
Prawie 45 osób wzięło udział w zorganizowanym 2 lutego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, poświęconym założeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.  Wśród uczestników znaleźli się dyrektorzy i pracownicy m.in. Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów dla Dzieci, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
O możliwościach pozyskania środków na projekty tych instytucji mówiły Dorota Wyszkowska-Solnicka (wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego) i Emilia Gałązka (również ROPS).

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszą pierwsze konkursy, prelegentki zapewniły jednak, że program przygotowany przez samorząd województwa został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Urzędnicy planują start w lipcu, do tego czasu proponują zająć się analizą potrzeb.
- To czas diagnozy, dla kogo i z kim chcecie Państwo realizować program - mówiła Dorota Wyszkowska-Solnicka. Wicedyrektor ROPS podkreślała wielokrotnie rolę partnerstwa w projektach. - W ocenie wniosku będziemy brać pod uwagę doświadczenie i możliwość weryfikacji efektów działań partnera w świadczeniach usług na rzecz grupy docelowej. Ze względu na konieczność wkładu własnego, warto dobrze rozważyć, z kim będziemy projekt współprowadzić.

Nowy RPO WiM zakłada trzy priorytety inwestycyjne: aktywne włączenie (380 mln zł.), usługi społeczne (ponad 146 mln zł.) i wspieranie przedsiębiorczości społecznej (ponad 97 mln zł.). - Główną ideą programu jest skoordynowanie usług w komplementarne wsparcie rodziny - mówiła Emilia Gałązka z ROPS. - Ma to ograniczyć wydatki oraz ułatwić świadczenie wsparcia potrzebującym.

Punkt dotyczący priorytetu usług szczególnie zainteresował dyrektora PCPR w Olsztynie. - Kompleksowe wspieranie rodziny to dobry pomysł - ocenia Arkadiusz Paturej. - Daje bowiem możliwość tworzenia programów, poprzez które możemy mieć większą szansę współpracy z rodziną. Dzięki temu zabranie dziecka z rodziny biologicznej staje się ostatecznością, po wyczerpaniu wszystkich innych narzędzi rozwiązania problemu.

Podczas spotkania pracownicy placówek opieki społecznej wysłuchali wykładu Ryszarda Jabłońskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat "Rodzina a zachowania samobójcze". Dyrektor PCPR Arkadiusz Paturej przedstawił też informacje na temat perspektyw i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie olsztyńskim.

DSC03658DSC03663