Poznaj Polskę

Powiat Olsztyński, reprezentowany przez Starostę Olsztyńskiego Andrzeja Abako i Wicestarostę Olsztyńskiego Joannę Michalską-Redę, 17 kwietnia 2023 r. zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, porozumienie NR PP MEiN/2023/DPI/1341 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupa docelowa:
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Placówki Powiatu Olsztyńskiego, które na mocy porozumienia otrzymały wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia to:

  • Szkoła Podstawowa w Żardenikach
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku.

Uczniowie szkoły podstawowej odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz Muzeum Przyrody w Olsztynie. Licealiści natomiast Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Cmentarz Powązkowski, Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej.

Wycieczki zostały zrealizowane do 23 czerwca 2023 roku.

Dotacja z Budżetu Państwa, stanowiąca 80% kosztów całkowitych: 13 700 zł.

Całkowity koszt zadania (dotacja wraz z wkładem własnym Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 4 483 zł): 18 183 zł