Poznaj Polskę - dofinansowanie dla LO w Biskupcu

Poznaj Polskę logotypy

Powiat Olsztyński, reprezentowany przez starostę olsztyńskiego Andrzeja Abakę i wicestarostę Joannę Michalską-Redę, 13 października 2022 r. zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2482 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupa docelowa:
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Placówką z powiatu olsztyńskiego, która na mocy porozumienia otrzyma wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia, jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Biskupcu.

Dotacja z Budżetu Państwa, stanowiąca 80% kosztów całkowitych, wynosi 8 000 zł.
Całkowity koszt zadania (dotacja wraz z wkładem własnym w wysokości 2 000 zł) to 10 000 zł.