Powoływanie kandydatów na biegłych

Jeżeli jesteś, rzeczoznawcą majątkowym i chciałbyś zostać biegłym w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego wpisz się na listę biegłych.

 

Załatw sprawę

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  • Kamila Jastrzemska, inspektor,

I piętro, pokój 112, tel. 89 523 28 78,

godziny przyjęć interesantów: 7:00-15:00

 

Złóż wniosek w postaci papierowej podczas wizyty w urzędzie czy korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

  • w urzędzie:
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami — I piętro, pokój nr 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 523 28 08
  • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
  • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
  • za pośrednictwem ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP )

Ważne informacje

Pełną procedurę powołania kandydata na biegłego znajdziesz tu: procedura

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis na listę kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.
  • Dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
  • Zaświadczenie potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę kandydatów na biegłych, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych.
  • Kopię polisy potwierdzającej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy

W przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków biegły zostaje wpisany na listę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.