Powiedz STOP przemocy wobec dzieci!

15.11.2019
Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy? Czym skutkuje przemoc wobec dziecka w jego dorosłym życiu? Co robić, gdy wiemy, że ktoś krzywdzi dziecko? To tylko część tematów poruszanych podczas szkolenia zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydarzenie pod znakiem pomarańczowej wstążki odbyło się 14 listopada w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Tylko w ubiegłym roku liczba ofiar przemocy w Polsce wyniosła 88 133. Niestety, nie zabrakło wśród nich także najmłodszych. Okazuje się, że 72% dzieci doświadczyło co najmniej jednej z form krzywdzenia, a dla aż 41% sprawcą przemocy była bliska osoba dorosła. Co piąty nastolatek w wieku 13-17 lat miał obciążające doświadczenia seksualne takie jak słowna przemoc seksualna, czy werbowanie do celów seksualnych w internecie. Statystyki są zatrważające. Jedną z form walki z przemocą wobec najmłodszych jest światowa kampania zainicjowana przez Women's World Summit Foundation. W Polsce, pod nazwą "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży", działania prowadzi Fundacja po DRUGIE. W tym roku włączyło się w nie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizując szkolenie dla rodzin zastępczych oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej i domów dla dzieci. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób.

- Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające czyjeś prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające druga osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną; powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Tak o przemocy mówi polskie prawo. A słowa "to był tylko jeden raz" i "byłem zdenerwowany" nie są absolutnie żadnym usprawiedliwieniem. Choćbyśmy byli nie wiem jak wzburzeni, kary cielesne są złe i niezgodne z prawem - mówił Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR.

O regulacjach prawnych oraz ścieżkach postępowania w sytuacji, gdy dowiemy się o stosowaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży mowa była podczas szkolenia. Poruszony został także temat skutków przemocy emocjonalnej i autodestrukcji - samookaleczania przez najmłodszych. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Monika Suska-Kuźmicka i Ryszard Jabłoński.

Szkoleniu towarzyszyła wystawa plakatów poświęconych tematowi przemocy wobec dzieci. Uczestnicy spotkania mieli tez okazję obejrzeć spektaklu pt."Zastępstwo" w wykonaniu młodych aktorów z grupy teatralnej Po Słowie pod kierunkiem Mateusza Mirczyńskiego.

A my przypominamy:
Przemoc to nie tylko bicie, popychanie i szarpanie. To także ośmieszanie, straszenie, wyzwiska, zmuszanie do różnych zachowań, złośliwe komentarze w Internecie, nagrywanie i udostępnianie zdjęć i filmów bez zgody osoby nagranej, zaniedbanie ze strony rodziców, wymuszanie pieniędzy, plotkowanie, przywłaszczanie cudzej własności, szantażowanie oraz izolowanie i wykluczenie z grupy.

Jeśli jesteś dzieckiem i ktoś stosuje przemoc wobec Ciebie lub jesteś świadkiem agresji wobec innym dzieciom, niezwłocznie powiedz o tym rodzicom, nauczycielom, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. Są oni po to, by Ci pomóc. Pamiętaj też o lokalnych instytucjach typu ośrodek pomocy społecznej. Możesz też skorzystać z pomocy przez telefon:

  • 112 - numer alarmowy (interwencja Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego)

  • 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

  • 800 120 002 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka