Powiatowy Turniej Minipiłki Siatkowej CZWÓRKI CHŁOPCÓW
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Powiatowy Turniej Minipiłki Siatkowej CZWÓRKI CHŁOPCÓW

Szkół Podstawowych Igrzyska Dzieci

01.12.2022 r. w Olsztynku

ORGANIZATOR:

Biskupiecka Federacja Sportu

WARMIŃSKO – MAZURSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W OLSZTYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW :

Olsztynek, ul. Górna 5, 01.12.2022 r. godz. 10.00

GOSPODARZ ZAWODÓW – KONTAKT:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Piotr Podhajny 603330619

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

(28.11.2022 r.)

UWAGI:

• Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów,

• Opiekun zespołu dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników z podpisem dyrektora oraz opiekuna - brak któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z zawodów,

• Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą posiadać ważną legitymacje szkolną w przypadku braku leg. uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów,

• Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do (28.11.2022)

• Obowiązuje regulamin rozgrywek zawarty w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez Sportowych na rok szkolny 2022/2023

• System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń,

• Drużyna nie zgłoszona do organizatora w podanym wyżej terminie nie zostanie dopuszczona do udziału w turnieju.

Zawody są finansowane przez Biskupiecką Federację Sportu poprzez realizację powiatowego projektu „Sportowy Powiat Olsztyński”

Dariusz Marchlewski

Przewodniczący W–MSZS