Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej w Barczewie

Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej w Barczewie obejmuje profesjonalną opieką 70 osób potrzebujących długoterminowej opieki. W sobotę 6 października 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie medycznej placówki, która po 15 latach przerwy wróciła na medyczną mapę regionu.

Historia szpitala w Barczewie sięga roku 1901, kiedy to proboszcz parafii św. Anny wyszedł z pomysłem budowy nowego szpitala, który mógł powstać przy wsparciu sponsorów oraz – jak odnotowano w kronikach – wierzących, szczodrych i pobożnych ludzi z miasta i okolicy. Rajcy miejscy Barczewa przekazali pod budowę szpitala plac sportowy, na którym już w rok później stanął budynek w stylu neogotyckim. Od strony frontowej szpitala postawiono figurę Matki Boskiej. Szpital pełnił swoją funkcję przez ponad 90 lat. Pacjenci i personel opuścili go w roku 1997. Przez kilkanaście lat zabytkowy budynek popadał w ruinę, aż do 2009 r., kiedy to Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał obiekt Powiatowi Olsztyńskiemu.


Dofinansowanie unijne
Powiat bezzwłocznie przystąpił do realizacji założonych celów: pozyskania funduszy na przebudowę szpitala, zagospodarowanie terenu nieruchomości, zakup podstawowego wyposażenia oraz wyłonienia podmiotu świadczącego usługi zdrowotne z zakresu opieki długoterminowej. W drodze konkursu wyłoniono Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Jeszcze w tym samym roku powiat podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Wartość całkowita przedsięwzięcia inwestycyjnego to 12 287 426,59 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 6 011 815,25 zł. Wartość wkładu niepieniężnego Powiatu Olsztyńskiego to kwota 3 810 099,00 zł (na tyle wyceniono wartość nieruchomości przed remontem). Pozostałe środki to finansowy wkład własny Powiatu Olsztyńskiego i Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Dzięki tym pieniądzom gruntownie wyremontowano zniszczony czterokondygnacyjny budynek. Szpital odzyskał blask sprzed ponad 100 lat. Posesja została ogrodzona i oświetlona. Zadbano o zieleńce, parkingi i drogi dojazdowe. Dodatkowo wyremontowano budynek letniej świetlicy znajdującej się przy szpitalu, która posłuży pacjentom, jako miejsce odpoczynku i spotkań z rodziną.70 miejsc dla pacjentów
W nowym Szpitalu Powiatowym Pomocy Maltańskiej w Barczewie znalazło się 70 miejsc dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej. Szpital wyposażony będzie docelowo w 15 łóżek respiratorowych, w tym 6 dla dzieci. Partnerem inwestycji w Barczewie jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, która zadbała o wyposażenie placówki w sprzęt medyczny. 12 lipca 2012 roku Powiat przekazał Fundacji nieruchomość szpitala w użyczenie na okres 20 lat. Fundacja na mocy zawartych z Powiatem porozumień i umów będzie realizowała założone w projekcie cele, w szczególności zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych osobom wymagających długoterminowej opieki lekarskiej, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry specjalistów, zapewnienie trwałości projektu oraz osiągniecie projektowych wskaźników rezultatu. Koszty leczenia będą finansowane głównie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki współpracy samorządów: województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego i Fundacji Zakonu Kawalerów Maltańskich, w Barczewie powstał obiekt bardzo potrzebny mieszkańcom regionu. I tak jak sto lat temu również i dziś budynku strzeże piękna kamienna figura Matki Boskiej.

99_stopka


 

Broszura promocyjno-informacyjna (PDF)