Powiatowy Konkurs Plastyczny

15.04.2016
Starosta olsztyński zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod nazwą „Logo Powiatu Olsztyńskiego i jego gmin”. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić jedną pracę plastyczną przedstawiającą istniejące logo Powiatu Olsztyńskiego. Na twórcę najlepszej pracy czeka nagroda rzeczowa o wartości 2 tys. zł. Zwycięzca dodatkowo wykona dwanaście logotypów lub herbów gmin wchodzących w skład Powiatu Olsztyńskiego.

- Poza nagrodą finansową pragniemy rozbudzić w mieszkańcach powiatu myślenie kreatywne, zachęcić do poznania historii regionu i wpłynąć na kształtowanie się postaw patriotycznych – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. Komplet trzynastu prac wykonanych przez zwycięzcę utworzy galerię, która na stałe zawiśnie w budynku starostwa - sali sesyjnej Powiatu Olsztyńskiego.

Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy. Prace należy składać osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn do dnia 10 czerwca 2016 roku.

Szczegóły dotyczące Powiatowego Konkursu Plastycznego w załączonym regulaminie.

98_plakat

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - logo powiatu

Załącznik nr 2