Powiatowe szpitale z milionami na sprzęt

30.03.2023
Na zdjęciu: dyr. Agnieszka Jarzębińska i dyr. Marta Maciejewska z decyzjami o przyznaniu środków z ROP.
Na zdjęciu: dyr. Agnieszka Jarzębińska i dyr. Marta Maciejewska z decyzjami o przyznaniu środków z ROP. - archiwum Powiat Olsztyńki

Ponad 3 miliony złotych na nowoczesną aparaturę diagnostyczną i rehabilitacyjną trafi do szpitali w Dobrym Mieście i w Biskupcu prowadzonych przez Powiat Olsztyński. Fundusze na ten cel placówki pozyskały ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Do biskupieckiego szpitala im. Jana Mikulicza trafi nowy aparat RTG, który zastąpi już wysłużony monitor wraz z oprogramowaniem do planowania przedoperacyjnego, a także aparat USG z głowicą przezprzełykową do wykonywania echa serca i zestaw do rehabilitacji kardiologicznej. Będą służyły diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi, chorobami układu pokarmowego, w tym nowotworowym.

– Najistotniejsza jest wymiana dotychczas użytkowanego aparatu RTG. Nowy sprzęt zmniejszy ryzyko awarii, kosztownych napraw i przestojów w udzielaniu świadczeń – mówi Marta Maciejewska, dyrektor biskupieckiego szpitala. – Zapewni możliwość zaawansowanego obrazowania układu kostno-stawowego, które dotychczas wykonywane było przez inne szpitale. Nie tylko poprawi się więc jakość diagnostyki przedoperacyjnej, ale również szybkość jej wykonania oraz wygoda i komfort pacjenta.

Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu USG pozwoli natomiast na rozwój diagnostyki kardiologicznej. Nowy echokardiograf umożliwi nowoczesną diagnostykę pacjentów z chorobami układu krążenia, którzy stanowią większość pacjentów leczonych w oddziale chorób wewnętrznych biskupieckiego szpitala.

– Rozwój nowych technologii pozwoli na dokładną klasyfikację zaburzeń budowy i funkcji serca, a to pozwoli na optymalizację terapii pacjentów z chorobami serca. Zakup głowicy przezprzełykowej na potrzeby stanowiska intensywnej opieki medycznej, działającego w ramach oddziału chorób wewnętrznych i kardiologii, pozwoli na uzyskanie dokładniejszego obrazu serca, ponieważ głowica ultrasonograficzna znajduje się bliżej serca, a płuca i kości klatki piersiowej nie blokują wytwarzanych ultradźwięków. Wzmocniona ponadto zostanie rola placówki pełniona w systemie koordynowanej opieki serca – dodaje dyrektorka.

Nowy wymiar terapii zapewni także zakup nowego systemu rehabilitacji kardiologicznej w postaci kilku urządzeń z komputerowym, indywidualnym i efektywnym systemem kontroli całego procesu rehabilitacji. Możliwość cyfrowego planowania zabiegów protezoplastyki za pomocą monitora medycznego pozwoli z kolei na lepsze dopasowanie implantów, co skróci czas zabiegu, zmniejszy możliwość powikłań, a tym samym skróci pobyt pacjentów w szpitalu.

Wartość projektu Szpitala Powiatowego w Biskupcu złożonego do RPO to ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie z programu wynosi 1,6 mln zł. Pozostałe pieniądze to wkład własny samorządów Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Biskupiec oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Dzięki RPO W-M o nowy sprzęt wzbogaci się też druga z placówek medycznych prowadzonych przez Powiat Olsztyński – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.

– Za te pieniądze będziemy mogli wyposażyć i uruchomić nową pracownię endoskopii – zapowiada Agnieszka Jarzębińska, dyrektor ZZOZ. – Usługi będą świadczone zarówno dla pacjentów szpitalnych, a także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wartość całego projektu opiewa na ponad 1,03 mln złotych. Wartość dofinansowania w ramach RPO to 833,4 tys. zł. Resztę – jako wkład własny – wniosą samorządy Powiatu Olsztyńskiego i  Gminy Dobre Miasto.