Powiatowe skutki wizyty prezydenta USA

28.08.2019
Wprawdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas swojej wizyty w Polsce przebywał będzie tylko w Stolicy, niemniej Prezes Rady Ministrów wydał w związku z tym zarządzenie, które dotyczy obszaru całego kraju.

Zarządzeniem nr 141, na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, premier ogłosił pierwsze stopnie alarmowe (stopień ALFA i ALFA – CRP), które obowiązywać będą od 28 sierpnia do 3 września. Wprowadza się je w przypadku wystąpień zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i mają charakter ostrzeżenia ogólnego.

– Wprawdzie trudno nam wyobrazić sobie zamach terrorystyczny na terenie naszego powiatu, ale życie pokazało już niejednokrotnie, że nie możemy ignorować takiego zagrożenia i w miarę swoich obowiązków oraz możliwości im przeciwdziałać – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

W praktyce oznacza to przede wszystkim wzmożenie czujności pracowników starostwa, jak i jednostek mu podległych w stosunku do osób „zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia”.

– Wprawdzie może to prowadzić do pewnych nieporozumień, ale trzeba pamiętać, że priorytetem jest tu nasze wspólne bezpieczeństwo – dodaje Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego olsztyńskiego starostwa.