Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach

ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ Z MUZYKĄ!

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach to placówka publiczna, której celem jest profesjonalna edukacja muzyczna utalentowanych dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego. W chwili obecnej w Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Dywitach oraz jednostkach filialnych naukę pobiera kilkuset uczniów w Dywitach i w czterech filiach: w Olsztynku, Barczewie, Dobrym Mieście i Biskupcu.

Dane teleadresowe:
Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity

Dyrektor: Janusz Ciepliński
tel.: 89 523 72 11
www.umuzykalniamy.pl
e-mail: sekretariat@psmdywity.org

Filie szkoły:
Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Olsztynku
ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
tel.: 89 523 72 11
e-mail: olsztynek@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Biskupcu
ul. Ludowa 5, 11-300 Biskupiec
tel.: 790 510 046
e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Barczewie
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
tel.: 790 510 023
e-mail: barczewo@psmdywity.org

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20,
11-040 Dobre Miasto
tel.: 537 946 690
e-mail: dobremiasto@psmdywity.org

 

Kto może rozpocząć naukę w naszej szkole?
O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia odbywają się
po południu (2-4 razy w tygodniu, po 1-2 godziny). Nauka trwa cztery bądź sześć lat w zależności od wieku, w którym dziecko rozpoczęło naukę. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, obój, saksofon, sakshorn, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja. Nauka jest bezpłatna.
Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki w kształceniu. Nasi uczniowie z powodzeniem startują w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając czołowe lokaty. Dzięki nam nazwa PSM Dywity stała się rozpoznawalna w wielu zakątkach Polski. W ostatnich makroregionalnych przesłuchaniach (2016/2017), organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej (specjalistyczna jednostka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. nadzoru pedagogicznego), Szkoła uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich szkół muzycznych I stopnia regionu XIV i XV MKiDN ( woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie).
Młodzi wykonawcy i ich nauczyciele są chętnie zapraszani przez okoliczne szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej. Dzieci występują również na scenie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Wszystkie placówki organizują koncerty, konkursy, popisy klasowe, zarówno w szkole, jak i w instytucjach zewnętrznych. Przy szkole działa także Stowarzyszenie „MeloFani”, w którym rodzice uczniów grają na instrumentach dętych.

Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka
Szkoła muzyczna to nie tylko nauka gry na instrumencie.
Powszechnie wiadomo, iż nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia
oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi, jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości.
Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Badania prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych. Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych. Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
Naukowcy udowodnili, że obcowanie z muzyką klasyczną wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość. Bez wątpienia, uczniowie szkół muzycznych, odniosą korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będą wykonywać w przyszłości.
W czasach, gdy powszechnym jest widok dziecka ze wzrokiem utkwionym w telefonie bądź tablecie, edukacja artystyczna poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych pod okiem zawodowców staje się źródłem inspiracji, rozwoju, kształtowania poczucia obowiązku, radzenia sobie z niepowodzeniami, czerpania zdrowej satysfakcji z osiągania założonych celów.

Rekrutacja w formie badania przydatności dzieci do nauki w szkole muzycznej
zaplanowana jest w dniu 12.05.2018r. (filia w Barczewie, Biskupcu i Olsztynku), w dniu 18.05.2018r. (filia w Dobrym Mieście) oraz w dniu 19.05.2018r w Dywitach. Szczegóły na stronie www.umuzykalniamy.pl oraz pod nr. telefonu 89 523 72 11.