Powiat z medalem PCK

10.05.2019
Polski Czerwony Krzyż istnieje już cały wiek. Podczas uroczystej gali 9 maja Starostwo Powiatowe w Olsztynie otrzymało Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie. 

- Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem - mówi starosta olsztyński Andrzej Abako. - Działalność PCK w zakresie ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, jak też wsparcia socjalnego jest odpowiedzią na potrzeby społeczne. Pracownicy tej wyjątkowej organizacji nie tylko jednak realizują zadania statutowe PCK, ale przede wszystkim kierują się sercem i czynią dobro tam, gdzie go najbardziej potrzeba. To dla nas przykład ludzkiej solidarności i empatii, dlatego przyznany medal będzie nas motywował do dalszej pracy na rzecz mieszkańców powiatu oraz do współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. 

Na Warmii i Mazurach wydarzenia upamiętniające powstanie PCK odbywają się już od stycznia. Na obchody jubileuszu do Olsztyna przyjechali m.in. przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża Landu Mecklenburg - Vorpommern, od lat współpracujący z olsztyńskimi wolontariuszami PCK. Niemcy przywieźli ze sobą prezent - voucher na wycieczkę do miejsc ważnych dla historii Czerwonego Krzyża dla pięciu członków PCK z Warmii i Mazur. Podczas gali prowadzonej przez dyrektor oddziału PCK w Olsztynie Dorotę d’Aystetten oraz p.o. prezesa zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie Michała Kamienieckiego zostały wręczone wyróżnienia oraz Odznaka Honorowa Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczenie to nadawane jest od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi.
Medal nadany Powiatowi odebrała w imieniu starosty olsztyńskiego Małgorzata Górska, inspektor ds. ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.