Powiat wspiera organizacje pozarządowe

08.04.2022

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2022.

  1. Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.
   Nazwa zadania: „Zbiórka żywności – cykliczna współpraca organizacji na rzecz mieszkańców powiatu olsztyńskiego”.
   Kwota dotacji: 20 000,00 zł.

 

  1. Fundacja “Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn.
   Nazwa zadania: „Fundusz Stypendialny”.
   Kwota dotacji: 60 000,00 zł.

 

  1. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn.
   Nazwa zadania: „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2022”.
   Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

 

  1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur”, Przykop 12A, 11-030 Purda.
   Nazwa zadania: „Orientuj się w gminie Purda edycja II – rajd ekologiczny”.
   Kwota dotacji: 3 000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki, Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany.
   Nazwa zadania: V Powiatowy Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych „Magia Teatru w Żardenikach – Wszyscy świętują”.
   Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia, ul. Kościuszki 1/3, 11 – 320 Jeziorany.
   Nazwa zadania: Vita Warmia dla rozwoju kultury w Jezioranach.
   Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne POJEZIERZE, ul. Kołłątaja 2, 10 – 089 Olsztyn.
   Nazwa zadania: Kultura w nutach i obrazach pod warmińskim niebem.
   Kwota dotacji: 25 000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
   Nazwa zadania: XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
   Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

 

  1. Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Orzechowie, Orzechowo 28, 11-040 Dobre Miasto.
   Nazwa zadania: Wykonanie badań konserwatorskich wraz z programem prac konserwatorskich i kosztorysem elewacji Kościoła Parafialnego w Orzechowie.
   Kwota dotacji: 7 000,00 zł.

 

  1. Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn.
   Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i remontu budynków istniejącego zespołu pałacowego w Smolajnach, gm. Dobre Miasto, dz. 130/5 i 130/6 obr. 5 Smolajny na potrzeby naukowo – badawcze i muzealne wraz z częścią konferencyjną, gastronomiczną i noclegową Archidiecezji Warmińskiej, w zakresie: projekt zagospodarowania działki lub terenu, faza robocza; projekt architektoniczno-budowlany, faza robocza.
   Kwota dotacji: 93 000,00 zł.

 

  1. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, ul. Orła Białego 30, 11-040 Dobre Miasto.
   Nazwa zadania: Konserwacja i renowacja barokowego tabernakulum bazyliki Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w dobrym Mieście z 1748 r.
   Kwota dotacji: 30 000,00 zł.

 

  1. Biskupiecka Federacja Sportu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.
   Nazwa zadania: Sportowy Powiat Olsztyński 2022.
   Kwota dotacji: 13 000,00 zł.

 

  1. Wiejskie Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Mierki”, Mierki 26, 11-015 Olsztynek.
   Nazwa zadania: Powiatowy Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej.
   Kwota dotacji: 2 000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki, Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany.
   Nazwa zadania: VI Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego.
   Kwota dotacji: 2 000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany.
   Nazwa zadania: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
   Kwota dotacji: 2 000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki, Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany.
   Nazwa zadania: Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach.
   Kwota dotacji: 2 000,00 zł.

 

  1. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn.
   Nazwa zadania: „Warmińska Spartakiada” – rozpowszechnianie historii, kultury i tradycji regionu Warmii wśród uczniów szkół wchodzących w skład Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach, ich rodziców i społeczności lokalnej.
   Kwota dotacji: 2 000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, ul. Ostródzka 4c, 11 – 015 Olsztynek.
   Nazwa zadania: Warsztaty aktywizujące społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.
   Kwota dotacji: 2 000,00 zł.Otwarty Konkurs Ofert 2022_Zestawienie zlozonych ofert_Punktacja końcowa