Powiat sprzedał półwysep Lalka!

27.01.2014
Powiat Olsztyński rozstrzygnął w poniedziałek 20 stycznia czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż bajkowo położonego półwyspu Lalka z dawnym ośrodkiem rządowym Kormoran nad jeziorem Łańskim. Nieruchomość kupiła za kwotę 6 mln 464 tys. zł osoba fizyczna z województwa mazowieckiego.

Piąta próba sprzedaży malowniczej nieruchomości nad jeziorem Łańskim okazała się skuteczna (cztery przetargi nieograniczone i jedne rokowania).
- W przetargu przeprowadzonym w poniedziałek 20 stycznia wziął udział jeden oferent, który wcześniej wpłacił w terminie wymagane wadium – mówi Katarzyna Grzybowska,  zastępca dyrektora wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami olsztyńskiego starostwa.
Nieruchomość była wystawiona za kwotę 6,4 mln zł, a ostatecznie została sprzedana za kwotę 6 milionów 464 tysięcy złotych.
- Nabywcą półwyspu Lalka jest osoba fizyczna z województwa mazowieckiego – informuje Katarzyna Grzybowska.
Teraz w ciągu miesiąca zostanie podpisany akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Kupujący nie chciał na razie ujawniać, jakie ma zamiary wobec malowniczego półwyspu. Starosta olsztyński Mirosław Pampuch jest zadowolony, że w końcu udało się sprzedać Lalkę.
- Trochę to trwało, ale uważam, że jest to sukces, gdy weźmie się pod uwagę trudną sytuację na rynku nieruchomości i to, że w 2011 roku Ministerstwo Skarbu próbowało bezskutecznie sprzedać Lalkę za kwotę 6 mln zł – uważa starosta Mirosław Pampuch. – Cena jaką uzyskaliśmy jest bardzo dobra.
Pieniądze ze sprzedaży Lalki zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewodą zostaną przeznaczone w części na poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie policji i straży pożarnej.
- Pozostała kwota będzie stanowiła wkład własny powiatu do inwestycji unijnych w okresie programowania 2014-20 – zapowiada starosta Mirosław Pampuch.
Warto przypomnieć, że Powiat Olsztyński przejął bajkowo położoną nieruchomość w połowie 2012 roku. Wcześniej półwysep z ośrodkiem wypoczynkowym „Kormoran” pozostawał w zarządzie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ministerstwo Skarbu od 2010 r. wystawiało obiekt w przetargach. Po kilku nieudanych próbach sprzedaży tzw. trwały zarząd nad ośrodkiem został wygaszony. Wojewoda warmińsko-mazurski w imieniu Skarbu Państwa przekazał nieruchomość w formie darowizny powiatowi. Ośrodek Kormoran na półwyspie Lalka był częścią słynnego w PRL-u „imperium łańskiego”, w którym wypoczywali ówcześni dygnitarze. W łańskich lasach polowali m.in. Bolesław Bierut, Nikita Chruszczow, czy Leonid Breżniew.
Olsztyńskie starostwo sprzedało wcześniej dwa inne ośrodki rządowe – „Cyrankę” za 5 mln zł oraz „Kormorana” w Mierkach za 12,2 mln zł. Pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone m.in. na remonty dróg oraz wkład własny powiatu do licznych inwestycji unijnych.