Powiat Olsztyński wspiera remont pałacu biskupiego w Smolajnach

02.11.2020

Trwają starania o uratowanie przed zniszczeniem i przywrócenie architektonicznego piękna pałacowi biskupów warmińskich w Smolajnach. Powiat Olsztyński przekazał na ten cel kolejne środki – 80 tys. zł.

Dzięki staraniom zawiązanej trzy lata temu, z inicjatywy starosty olsztyńskiego, grupy intencyjnej, w skład której weszli także arcybiskup metropolita warmiński, wojewoda warmińsko-mazurski, marszałek regionu i burmistrz Dobrego Miasta, udało się uzyskać dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 370 tys. zł. W sumie zgromadzono 470 tys. zł, co pozwoliło rozpocząć remont dachu tego urokliwego, acz popadającego w ruinę zabytku. Teraz przyszedł czas na zabezpieczenie jego fundamentów. Tegoroczny budżet na rewitalizację pałacu wyniósł, dzięki kolejnej dotacji ministerialnej i środkom przekazanym przez grupę inicjalną, 690 tys. zł.

Warto wspomnieć, że zespół pałacowy w Smolajnach, który w dość dobrym stanie przetrwał II wojnę światową, jest obecnie własnością Archidiecezji Warmińskiej, chociaż do 2029 roku znajduje się „w użytkowaniu” Powiatu Olsztyńskiego. Do 2014 roku w pałacu funkcjonował Zespół Szkół Rolniczych, jednak ze względu na pogarszający się stan budynku szkołę przeniesiono do pobliskiego Dobrego Miasta. Obecnie pałac jest zamknięty i przechodzi konieczny remont.

Decyzją Zarządu Powiatu w Olsztynie Archidiecezja Warmińska została beneficjentem Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

– Obiekt w Smolajnach należy do jednego z najpiękniejszych barokowych zabytków na Warmii i Mazurach. To było ulubione miejsce wypoczynku i pracy ostatniego biskupa warmińskiego bp. Ignacego Krasickiego – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Pałac wraz z okalającymi go założeniami parkowymi są więc nie tylko zabytkiem architektury, ale też świadectwem życia i działalności księcia poetów polskich. Dlatego postanowiliśmy przeznaczyć 80 tys. zł na realizowane przez Archidiecezję Warmińską zadanie pn. „Prace budowlane hydroizolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w budynku pałacu w Zespole dworsko-pałacowym w Smolajnach”. Dzięki temu fundamenty i część podziemna budynku zostaną zabezpieczone przed działaniem wody. Jednocześnie utrwalony zostanie efekt tych działań, które zostały zrealizowane z wcześniejszych dotacji.

Projekt prac zakłada m.in. odkopanie budynku, oczyszczenie ścian piwnicznych i fundamentowych, naprawę i wzmocnienie spękanych ścian, ręczną reprofilację ubytków oraz gruntowanie, uszczelnienie i docieplenie ścian, a także wykonanie drenażu opaskowego i jego zasypanie wraz z izolacją. Dzięki temu zabytek zostanie zabezpieczony przed dalszą degradacją. To nie jedyne działania zaplanowane na 2020 rok. Archidiecezja korzysta także ze środków ministerialnych, dzięki którym planuje odgrzybienie stropu, naprawę gzymsów i wykończenie kominów, pokrycie dachu i modernizację instalacji odgromowej.

29 października w Kurii Biskupiej w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie Smolajn. – Wszystkim nam leży na sercu pragnienie odnowienia kompleksu pałacowo-parkowego w Smolajnach tak, by przywrócić jego piękno i ponownie nadać mu funkcjonalność, czyli oddać mieszkańcom Warmii i turystom. Jesteśmy w tej sprawie jednomyślni – dodaje starosta Abako.

Foto: Powiat Olsztyński