Powiat Olsztyński inwestuje

04.05.2022
Zarząd Powiatu i radni podczas wizyty w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach
Zarząd Powiatu i radni podczas wizyty w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach - Monika Nowakowska

– Potrzeby lokalnych społeczności są ogromne, a możliwości samorządów niewielkie. Dlatego staramy się pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Przed nami nadal stoi wiele wyzwań, mamy wiele pomysłów, które chcemy zrealizować. Jako władze powiatowe wspólnie z włodarzami naszych gmin oraz lokalnymi przedsiębiorcami stawiamy na inwestycje. Przede wszystkim w infrastrukturę drogową, bo są to „drogi naszego rozwoju”, pozwalające wykorzystać nasz potencjał – lokalizację, atrakcyjne tereny, klimat inwestycyjny.

Samorząd pozyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji w okolicach miejscowości Tomaszkowo (gm. Stawiguda), Sapuny-Mokiny (gm. Barczewo) oraz na skrzyżowaniu Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty (gm. Stawiguda). Łączna ich wartość to 9,2 mln zł, z czego Fundusz pokrywa 5,7 mln zł. Dzięki środkom z tego źródła w powiecie przebudowane zostaną też przejścia dla pieszych. 8 powstanie w gminie Stawiguda, 4 w Dywitach, po 3 w Gietrzwałdzie, Dobrym Mieście i Jonkowie, po 2 w Purdzie i Olsztynku oraz 1 w Biskupcu. Łączna wartość prac to 6,8 mln zł, z czego dofinansowanie z FRD to od 50 do 80 proc. tej kwoty. Poza tym w porozumieniu z gminą Jeziorany przebudowywana będzie drogę na trasie Wójtówko-Modliny.

Cały czas trwają też prace na tzw. „wielkiej pętli”, która połączy drogi krajowe nr 16 (tzw. krzyżówki barczewskie) i nr 51 (w Spręcowie). 27-kilometrowy odcinek wiodący przez Sętal, Nowe Włóki, Tuławki, Gady to inwestycja o wartości prawie 50 mln zł realizowana przez starostwo wspólnie z samorządami Barczewa i Dywit oraz przez nie współfinansowana. Gros środków na ten cel samorządy pozyskały z Unii Europejskiej (ponad 16 mln zł) oraz budżetu państwa (prawie 10 mln zł). Budowa ma się zakończyć latem tego roku.

Wnioski do Polskiego Ładu


Powiat Olsztyńskie pozyskał również 4,75 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1449N (od tzw. krzyżówek barczewskich do ul. Jagiellońskiej), stanowiącej jedną z głównych arterii dojazdowych do Olsztyna. Przygotowane zostały również dwa inne projekty drogowe, tym razem złożone do III edycji RFPŁ, w której o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dotyczą one modernizacji drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity – Gołogóra (przewidywana wartość inwestycji – 2 mln zł) oraz drogi powiatowej 1497N na odcinku Wysoka Dąbrowa – Kolno (8 mln zł).

W tym roku złożył w sumie pięć wniosków o dofinansowanie z Polskiego Ładu. Największy z nich opiewa na 20 mln zł i dotyczy pierwszego etapu budowy Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu. Obejmie on przygotowanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji: trzech, tworzących architektonicznie całość, obiektów, w których funkcjonować będą Gminny Ośrodek Kultury, Samorządowa Szkoła Muzyczna, Sala Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych, Biblioteka Publiczna, Galeria Twórczości Warmińskiej, sale warsztatowe. Z drugiej edycji Polskiego Ładu władze Powiatu Olsztyńskiego chcą pozyskać także 2,7 mln zł na modernizację tzw. „Domu Nauczyciela” w Smolajnach, by stworzyć tu szkolne schronisko młodzieżowe. Projekt zakłada gruntowny remont, który pozwoli na stworzenie ok. 40 miejsc noclegowych.

Z tych funduszy finansowana będzie także budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia w Olsztynku. W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się hala sportowo-widowiskowa, w której będą mogły odbywać się rozgrywki piłki ręcznej, koszykówki czy siatkówki, ale też będzie można zorganizować wydarzenia kulturalne. W czasie pandemii lub w przypadku klęsk żywiołowych budynek będzie służyć jako szpital tymczasowy (ok. 50 łóżek z możliwością poszerzenia tej liczby do 80). I etap pro-sportowy ma kosztować 15 mln zł. 10 proc. tej kwoty pochodzić będzie z budżetów Powiatu Olsztyńskiego oraz Gminy Olsztynek, a 13,5 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat właśnie szuka wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Będzie miał on rok na przygotowanie projektu i kolejne trzy na oddanie centrum do użytku. Wtedy też możliwa będzie – w zależności od sytuacji – realizacja drugiego „pro-zdrowotnego” etapu prac, czyli pozyskanie środków i zakup wyposażenia medycznego.

Synagoga w Barczewie


Od lipca ubiegłego roku właścicielem synagogi jest samorząd Powiatu Olsztyńskiego. Wspiera on dotychczasową działalność kulturalną Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, które przez lata opiekowało się budynkiem. Ten, niestety, został mocno nadszarpnięty zębem czasu. Dobrą wiadomością jest więc decyzja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznaniu dotacji na badania architektoniczne, ekspertyzę techniczną i projekt budowlany elewacji, stolarek oraz wnętrz synagogi. To kwota 50 tys. zł. Kolejne 65 tys. zł dołoży Powiat Olsztyński. Szansą dla dawnej bożnicy jest też konkurs „Nasz zabytek” organizowany przez fundację Most the Most. Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów i mieszkańców powiatu synagoga przeszła formalny etap konkursu. Do zdobycia jest nawet 1 mln zł.

 Fot.

Zarząd Powiatu i radni podczas wizyty w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach

Fot. Monika Nowakowska