Powiat na rzecz Polonii

03.12.2021

Starosta olsztyński Andrzej Abako bierze dziś udział w konferencji "Polska - Polonia. Nowe płaszczyzny współpracy", która odbywa się w Warszawie. Organizatorami są Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Polski Komitet Olimpijski. W programie spotkania znalazła się m.in. prezentacja akcji społecznych na rzecz Polaków za granicą, organizowanych we współpracy z samorządami. Do takich inicjatyw należy np. wizyta dzieci polonijnych z Litwy, które mieliśmy przyjemność gościć latem w Gryźlinach. Za współpracę podczas organizacji akcji "Lato z Polską" starosta odebrał specjalne podziękowania.