Posiedzenie Zarządu Powiatu

20.01.2015
Informujemy, że 20 stycznia 2015 odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 8/15. Porządek obrad: 1) Przygotowania do sesji Rady Powiatu w Olsztynie. 2) Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu. 3) Sprawy oświatowe. 4) Gospodarowanie mieniem Powiatu. 5) Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 6) Sprawy z zakresu ochrony środowiska. 7) Rozpatrzenie wniosków komisji. 8) Korespondencja bieżąca. 9) Sprawy różne i wolne wnioski.