Posiedzenie Zarządu Powiatu

07.01.2015
Informujemy, że 7 stycznia 2015 o godz. 13:00 odbędzie się  posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 6/15. Porządek obrad: 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 2. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 3. Sprawy drogowe. 4. Korespondencja bieżąca. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.