Posiedzenie Zarządu Powiatu

07.10.2014
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Sesji Rady Powiatu przedstawiamy porządek obrad Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 203/14 w dniu 7 października:

1. Sprawy oświatowe.

2. Realizacja budżetu Powiatu.

3. Informacja o wynikach kontroli w zespole zakładów opieki zdrowotnej.

4. Gospodarowanie mieniem Powiatu.

5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.

6. Korespondencja bieżąca.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.