Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 81/12

17.07.2012
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 80/12 w dniu 17 lipca 2012 roku (początek o godz. 12 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Gospodarowanie mieniem Powiatu
Korespondencja bieżąca
Sprawy różne i wolne wnioski.