Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 134/13

09.07.2013
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 1334/13 w dniu 9 lipca 2013 roku (początek o godz. 12.00 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Spotkanie z Komisją Gospodarki.
Gospodarowanie mieniem Powiatu.
Sprawy inwestycyjne.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.