Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 151/13

29.10.2013
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 151/13 w dniu 29 października 2013 roku (początek o godz.12 w sali 206).

Porządek obrad:
1. Realizacja budżetu Powiatu.
2. Prace nad projektem budżetu na rok 2014.
3. Sprawy oświatowe.
4. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
6. Sprawy inwestycyjne.
7. Korespondencja bieżąca.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.