Porozumienie dla młodzieży

23 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Biskupcu zostało podpisane porozumienie na rzecz młodzieży oraz jej koordynację na rynku pracy w gminie Biskupiec. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Gminy Biskupiec, Ochotniczego Hufca Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filii w Biskupcu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Porozumienie ma pomóc w podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodzieży oraz przygotowaniu młodzieży do aktywności na rynku pracy. - Inicjatywa jest odpowiedzią na stale zwiększające się potrzeby młodego społeczeństwa - powiedział na spotkaniu burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. - Zawarte porozumienie potwierdza dobrą współpracę pomiędzy jego partnerami. Cieszę się, że właśnie Biskupiec jest promotorem działań na rzecz młodych mieszkańców.

2 3 4