Pomoc Dziecku i Rodzinie w Powiecie Olsztyńskim - telefony
POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAŻ POŻARNA tel. 998
POLICJA tel. 997

Całodobowy telefon Policji tel. 522-33-99

Policyjna Izba Dziecka tel. 522-33-90
Olsztyn, ul. Borowa 9A

Niebieska Linia
Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0-801-120-002, (022) 666-00-60

Pomarańczowa Linia
Ogólnopolski Telefon Dla Rodziców Dzieci Które Się Upijają tel. 0-801-140-068

Zielona Linia - Telefon Zaufania HIV i ADIS tel. (022) 621-33-67

Ogólnopolska Linia Antynarkotykowa tel. 0-801-199-990

Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" tel. (089) 527-00-00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Nastolatków Zaniedbywanych, Wykorzystywanych Seksualnie, Których Rodzice Piją
Stowarzyszenie "Opta"
tel. (022) 827-61-72

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych
z Problemem Alkoholowym
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. (022) 842-26-00

Telefon Zaufania "Zatrzymaj Przemoc"
Komenda Stołeczna Policji
tel. 0-800-120-148

Telefon Zaufania Uzależnień
Stowarzyszenie "MONAR"
tel. (022) 823-65-31

"Itaka" Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia tel. (022) 654-70-70

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Olsztyn, Pl. Bema 5, tel. 523-28-00, fax 523-28-02


 • Stanowisko d/s Domów Pomocy Społecznej


tel. 523-28-18

 • Stanowisko d/s Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


tel. 523-28-16

 • Zespół ds. Rodzin Zastępczych, Szkolenia i Usamodzielnień


tel. 523-28-15, 523-28-14

 • Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych


- rehabilitacja społeczna, tel. 523-28-03

 • Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności


tel. 523-28-04, 523-28-05

 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej


(Problematyka Uzależnień i Przemocy w Rodzinie)
tel. 523-28-08, 523-28-17, tel. interwencyjny (24h) - 0-661 141 714

 • Psycholog - Izabella Wręga, tel. 89 523 28 03 • Powiatowy Punkt Konsultacyjny


Dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie
poniedziałek i czwartek - godz. 15.00 - 17.30 - wejście od ul. Kopernika
(psycholog, prawnik, specjalista d/s uzależnień i przemocy)

tel. 523-28-00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Olsztyn, Pl. Bema 5, tel. 521-05-56

 • Punkt Konsultacyjny


Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1B, tel. 715-21-67

 • Punkt Konsultacyjny


Olsztynek, ul. Klikowicza 4, tel. 519-23-08

 • Punkt Diagnostyczny


Barczewo, ul. ul. Wojska Polskiego 7, tel. 514-85-25

 • Punkt Diagnostyczny


Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 9B, tel. 615-19-35

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Olsztyn, ul. Żołnierska 18, tel. 539-33-03

Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Olsztyn, ul. Żołnierska 27, tel. 533-05-32

Poradnia Dla Dzieci i Młodzieży
Olsztyn, ul. Al. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-03

Poradnia Rodzinna
przy Woj. Zesp. Lecznictwa Psychiatrycznego

Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-39

Pogotowie Opiekuńcze
Olsztynek, ul. Sienkiewicza 26, tel. 519-38-13

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5A, tel. 534-95-94

Studencka Poradnia Prawna
Olsztyn, ul. 1 Maja 3, tel. 527-52-46

Sąd Okręgowy i Rejonowy
Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44, tel. 523-02-30

Prokuratura Rejonowa
Olsztyn, ul. E. Plater 12, tel. 527-50-35

INNE PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC W PROBLEMATYCE UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ
Olsztyn, ul. Puszkina 13, tel. 535-71-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-22

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Problemem Alkoholowym "STOKROTKA" (adres, tel. j.w.)

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z "U"
Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-33-44

Stowarzyszenie "MONAR" Punkt Konsultacyjny
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8A/3, tel. 527-22-09

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Kobiet i ich Dzieci - Ofiar Przemocy w Rodzinie "CARITAS"
Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45, tel. 535-01-66 w. 23

Stowarzyszenie "Centrum Pomocy Rodzinie"
Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-20-54

Stowarzyszenie "Centrum Ochrony Praw Kobiet i Rodzin"
Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-20-54

Bifrost "Tęczowy most" Uniwersytecki Punkt Pomocy Psychologicznej dla Studentów
Olsztyn, ul. Głowackiego 17, tel. 524-62-65

Centrum Informacji o Sektach i Kulturach przy Civitas Christiana
Olsztyn, ul. Prosta 5/6

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, tel. 526-00-11

 • Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu VII "T"
 • Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
 • Oddział Detoksykacyjny tel. 532-72-40


Narodowy Fundusz Zdrowia
Olsztyn, ul. Żołnierska 16, tel. 533-96-75

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Olsztyn, ul. Kopernika 46 b, tel. 534-91-51

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Olsztyn, Al. Piłsudskiego 64 B, tel. 537-28-00

 • Filia Biskupiec


ul. Chrobrego 26, tel. 715-24-45

 • Filia Dobre Miasto


ul. Fabryczna 6, tel. 616-11-29