Polsko-niemiecki dialog owocuje

30.08.2019
Do powiatu olsztyńskiego trafił kolejny samochód przekazany w darze od stowarzyszenia Caritas niemieckiego regionu Osnabrück. Po wcześniej odebranej karetce dla zespołu ratownictwa medycznego w Dobrym Mieście, teraz starosta przywiózł bus marki Volkswagen.

Pozyskanie busa jest wynikiem rozmów prowadzonych przez starostę olsztyńskiego od wiosny tego roku z partnerami po niemieckiej stronie. – Nasz partnerski dialog przynosi korzyści obu stronom – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Powiat Olsztyński pozyskał kolejny pojazd, który mimo tego, że był wcześniej używany, znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Trafi do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, gdzie zastąpi mocno już wysłużony sprzęt. Będzie wykorzystywany do transportu uczniów. Z kolei nasi partnerzy z Niemiec wyrazili chęć korzystania przez pacjentów z Osnabrück z możliwości, jakie oferuje niedawno powstały ośrodek rehabilitacyjny w Rybakach. Właśnie takie obopólne korzyści stanowią o istocie partnerstwa między naszymi powiatami.

Starosta olsztyński wykorzystał wyjazd po odbiór busa na rozmowy o kolejnych projektach. – Z urzędującym starostą dr. Michaelem Lübbersmannem oraz członkiem zarządu, panią Bärbel Rosensträter łączą nas przyjazne stosunki – mówi Andrzej Abako. – I mimo że obecny starosta jesienią odchodzi z urzędu, po dzisiejszych rozmowach nie mam najmniejszych obaw, że ta zmiana nie zachwieje stabilnością partnerskich relacji między naszymi powiatami.

Po majowych wyborach starosta Lübbersmann zostanie na początku listopada zastąpiony przez Annę Kebschull, wywodzącą się z partii Zielonych. Przyszła starosta zadeklarowała już chęć kontynuacji partnerstwa powiatów olsztyńskiego i Osnabrück, prowadzonego przez swoich poprzedników od 20 lat. Z rozmów wynika, że możliwa będzie realizacja projektów w sferze przedsiębiorczej, czy ekologicznej. – Jest to o tyle interesujące, że jednocześnie nawiązaliśmy dobry kontakt z byłym sekretarzem generalnym Federalnej Fundacji na rzecz Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) i przewodniczącym Federalnego Stowarzyszenia na rzecz Energii Odnawialnych, a obecnie przewodniczącym Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Osnabrück Fritzem Brickwedde, także zdeklarowanym przyjacielem Polski. To ważne rozmowy – tłumaczy Abako. – Musimy komunikować nasze potrzeby i kwestie, które są dla nas istotne. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że idee, które powstają po obu stronach granicy, wcześniej, czy później trafią na podatny grunt.