Połączyliśmy siły na rzecz pokoju

31.05.2022
Monika Nowakowska

Były spotkania, wymiana doświadczeń, a także rozmowy o sytuacji na Ukrainie. Gościliśmy grupę CARITAS z partnerskiego powiatu Osnabrück ze starostą Anną Kebschull oraz dyrektorem CARITAS diecezji Osnabrück Johannesem Bußem na czele.

Nasi niemieccy partnerzy mieli bardzo napięty program. W kościele grekokatolickim w Olsztynie po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. biskupa Arkadiusza Trochanowskiego odbyły się rozmowy z duchownymi, dyrektorem olsztyńskiego CARITASU ks. Pawłem Ziębą, profesorem teologii grecko-ortodoksyjnej z UWM Markiem Melnykiem oraz członkami wspólnoty grekokatolickiej i wolontariuszami organizującymi pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Goście odwiedzili też ośrodek w Rybakach, gdzie obecnie przebywa ok. 140 uchodźców, oraz Frombork — tu miejsce znalazły trzy wielodzietne rodziny. Wszystkie spotkania były poruszające. Wstrząsające relacje uchodźców z terenów objętych wojną odcisnęły na rozmówcach bardzo silne piętno.

Nasi niemieccy partnerzy od chwili agresji Rosji na Ukrainę wspierają nasze działania pomocowe przez darowizny pieniężne oraz transporty humanitarne w formie agregatów prądotwórczych i innego sprzętu. Podczas tegorocznego pobytu ofiarowali wsparcie finansowe w kilkutysięcznych kwotach w walucie unijnej zarówno na cele pomocy Ukrainie, jak i dla zaprzyjaźnionej placówki dla osób z niepełnosprawnością PSONI w Biskupcu. Jednym z konkretnych tematów była współpraca stowarzyszeń CARITAS i samorządu Powiatu Olsztyńskiego na rzecz pomocy uchodźcom z uwzględnieniem możliwego dofinansowania w ramach wspólnego projektu. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że musimy trzymać się razem i robić wszystko, co w naszej mocy, by uchronić Europę i świat od dalszego przelewu krwi.

Przedstawiciele niemieckiego samorządu odwiedzili też nasz urząd, gdzie spotkali się ze starostą Andrzejem Abako, starostą Adamem Sierzputowskim, zasłużonym współtwórcą i współinicjatorem idei partnerstwa samorządowego oraz radnymi powiatowymi. Zawitali też do synagogi w Barczewie, odwiedzili kilka miejsc na Szlaku Świętej Warmii, zachwycili się talentem warmińskiej młodzieży podczas koncertu dyplomantów w olsztyńskiej filharmonii, jak i cudowną grą na skrzypcach i śpiewem dziewczyn, które uciekły z dotkniętej wojną Ukrainy i wykorzystują swój talent do wzmacniania jedności i porozumienia między narodami na rzecz pokoju.

Jak ważny jest szacunek dla drugiego człowieka oraz pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej, pokazaliśmy biorąc udział w marszu równości w Dobrym Mieście oraz w projekcie tanecznym z udziałem osób z Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach, PSONI koło w Biskupcu i DPS w Jezioranach, poprowadzonym przez Jennifer Krogull-Grüter i Harry'ego Krogulla ze szkoły tańca Hull Dance & Events z Osnabrück. Na parkiet hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Biskupcu wyszła cała widownia, ze starostami powiatów partnerskich włącznie.